Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Bibliotek

Bibliotek

Aktiva filter

Ström

Ström, Nina | Läs dig själv

Böcker har förändrat världen, har de också kraften att göra gott för läsarens hälsa? <br> <br>I Läs dig själv skriver Nina Ström om biblioterapi och dess olika inriktningar och om läsning som en väg till självförståelse, personlig utveckling och...
Pris 299,00 kr
Malmberg

Malmberg, Sofia | Skapa nya vägar

Hur kan skolbibliotekarier och lärare samarbeta? Hur undviker man fallgropar och missförstånd? Skolbiblioteken står inför ett paradigmskifte. Nya skrivningar i skollag, läroplaner och förordningar ger skolbibliotekarien i uppdrag att tillsammans med...
Pris 310,00 kr
Önnerfält

Önnerfält, Klara | Klaras och Lottas skolbibliotek

Vilken skillnad gör en skolbibliotekarie? Hur kan skolbiblioteket förbättra elevernas måluppfyllelse? Vilka är de viktigaste frågorna för modern skolbiblioteksverksamhet?<br><br>Varmt välkomna till Klaras och Lottas skolbibliotek! I den här boken...
Pris 310,00 kr
Summanen

Summanen, Henrik | Kulturarvets digitalisering

Varför lyckas Spotify tillgängliggöra miljontals låtar och musikalbum i ett användbart format på internet - samtidigt som vi inom arkiv, bibliotek och museer inte är i närheten av samma digitala tillgänglighet - trots att vi årligen satsat hundratals...
Pris 334,00 kr
Berndtsson

Berndtsson, Tim | The Order and the Archive

This study explores how eighteenth-century European Masons created archives, and how these archives in turn created Masons. It is an exploration of how a masonic archival culture was formed, and how different ideas, hopes, and anxieties were...
Pris 411,00 kr
Schmidt

Schmidt, Nora | The Privilege to Select

To European social sciences and humanities researchers, substantial parts of potentially relevant literature published in the “Global South” are invisible. This literature is neither indexed in any subject databases nor acquired by European libraries –...
Pris 430,00 kr
Broms, Susanna | Biblioteken och juridiken

Broms, Susanna | Biblioteken och juridiken

Måste ett bibliotek låna ut sina böcker? Får ett bibliotek lämna ut låntagares telefonnummer? Får ett bibliotek hyra ut videofilmer? Är uppgifterna om vem som använder en dator på biblioteket hemliga? <br><br>Bibliotek ägnar sig inte längre bara åt att...
Pris 343,00 kr
God samlingsförvaltning

God samlingsförvaltning

Moderna digitala samlingsförvaltningssystem erbjuder stöd för verksamheten och bidrar till att effektivisera och standardisera arbetsprocesserna. Är det digitala systemet välskött och användbart i organisationens alla led, så är det en trygg bas för...
Pris 149,00 kr
Snickars

Snickars, Pelle | Kulturarvets mediehistoria

Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar – men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Denna bok handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enstaka arkiv...
Pris 290,00 kr
Kjersén Edman, Lena | Livet...

Kjersén Edman, Lena | Livet i bokcirkeln

Skaran av lässugna och diskussionslystna bokcirklare blir bara större och större. På nätet och i verklighetens små och stora grupper. Vi läser och samtalar och upptäcker nya saker – både om boken och oss själva. <br>I Livet i bokcirkeln ger Lena...
Pris 299,00 kr
Olli

Olli, Soili-Maria | Dalarnas Biblioteksförbund 100 år

Bland de biblioteksförbund som uppstod i början av 1900-talet är Dalarnas det enda som fortfarande existerar 100 år efter bildandet år 1920.<br><br>Dalarnas biblioteksförbund drev biblioteksfrågorna i länet under en tid då det saknades länsbibliotek....
Pris 111,00 kr
Hell

Hell, Maud | Skolbiblioteksutveckling

Bra skolbibliotek kan leda till bättre skola! Det anser många forskare, skolledare och skolbibliotekarier. Skolbiblioteken har en potential som inte utnyttjas som den borde. Eftersom skolbiblioteken nu ingår i skollagen, bör alla goda krafter samlas...
Pris 153,00 kr
Almgren

Almgren, Päivi | Biblioteket i världen

Ett bra bibliotek rymmer allt som är intressant! Päivi Almgren och Päivi Jokitalo har såväl fysiskt som virtuellt rotat igenom bibliotek runt om i världen och träffat på branschens internationella toppaktörer. Resultatet är en idé- och inspirationsbok...
Pris 153,00 kr
Det mångspråkiga biblioteket

Det mångspråkiga biblioteket

När världen krymper och kommer närmare, då måste biblioteket bli större, öppna sig för det globala, och samtidigt vara en trygg plats i vardagen. Det mångspråkiga biblioteket – en nödvändig utopi vill ge en insikt om bibliotekets unika samhällsuppdrag...
Pris 153,00 kr
Olika sätt att läsa

Olika sätt att läsa

Alla barn behöver böcker! Alla människor är olika och det finns också många olika sätt att läsa. Barn och ungdomar med läsnedsättningar använder sig ofta av andra lässätt och behöver andra typer av medier än de vanliga tryckta böckerna. Som lärare...
Pris 279,00 kr
Alneng

Alneng, Marika | Folkbibliotek i förändring

Den snabba tekniska utvecklingen har på kort tid förändrat vårt medielandskap och våra beteenden. Vi är ett av världens mest uppkopplade folk, vilket ökar trycket på biblioteken att bli än mer digitala för att vara relevanta i människors vardag. Det...
Pris 279,00 kr
Jones

Jones, Nick | Försök att förstå

Utifrån en vilja att söka samtal om samhälle och folkbibliotek har Nick Jones, bibliotekschef i Huddinge kommun utanför Stockholm, skrivit och publicerat texter i en rad olika sammanhang. Här samlas nu för första gången ett urval av hans texter....
Pris 191,00 kr
Claesson

Claesson, Lo | Skaparbibblan

Makerspace på bibliotek – vad är det? Kan makerrörelsen förändra biblioteken? Denna bok diskuterar för första gången makerspace – en verkstad där människor samlas för att skapa tillsammans – ur ett svenskt biblioteksperspektiv. En skaparbibbla är en...
Pris 293,00 kr
Claesson

Claesson, Lo | Makerspace i nya banor

Vad kan ett makerspace vara? Vilka kompetenser behövs? Kan nyttan med makerspace mätas och vilka är argumenten för arbete med makerspace?<br><br>Bibliotek är mer än bara böcker. I Makerspace i nya banor presenterar Lo Claesson, föreläsare,...
Pris 299,00 kr
Malmberg

Malmberg, Sofia | Happenings som arbetsmetod eller

I dagens myllrande utbud av medier och aktiviteter finns det ett stort antal aktörer som konkurrerar om barns och ungdomars uppmärksamhet. Att nå unga är en prioriterad fråga för biblioteken - hur kan man med happenings göra biblioteket till ett...
Pris 279,00 kr