Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Arkeologi

Arkeologi

Aktiva filter

Larsson

Larsson, Lars | The World-View of Prehistoric Man

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Larsson+Lars>Larsson, Lars</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Vitterhetsakademien>Kungl. Vitterhetsakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 234,00 kr
Hemmet

Hemmet, trakten, världen : arkeologi i Östergötland

Boken ger i 14 artiklar en skildring av arkeologi i Östergötland. Här blandas uppsatser om järnframställningen i Järnstad med texter om jägarstenålderns hyddor. Bondelivet under äldre järnålder skildras med bland annat exempel från...
Pris 196,00 kr
Hackwitz

Hackwitz, Kim von | Ancient death ways

Ancient Death Ways - proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices, contains articles of the work in progress presented and discussed at the Ancient Death Ways 2013 meeting, which was organised around three main themes: current...
Pris 261,00 kr
Montelius

Montelius, Oscar | Dating in the Bronze Age

In his Tidsbestämning - Dating in the Bronze Age - of 1885, Oscar Montelius published the first detailed and reliable chronology for the Bronze Age of Northern Europe. A hundred years later his results are, in the main, still valid. In addition, he...
Pris 197,00 kr
Knutsson

Knutsson, Helena | Coast to Coast - Arrival

The From coast to coast project deals with the transition from the mobile lifestyle of Early Stone Age to the establishment of sedentary settlements during the Late Stone Age in central Sweden.<br><br>Thirty-five individual projects are being carried...
Pris 260,00 kr
Bones

Bones, behaviour and belief

The importance of the zooarchaeological evidence as a source for ritual practices in ancient Greece is gradually becoming widely recognized. Animal bones form the only category of evidence for Greek cult which is constantly significantly increasing,...
Pris 498,00 kr
Herschend

Herschend, Frands | Pafnutius and Skírnir's journey

The purpose of this book is straightforward. It aims at comparing two texts, the Eddic poem Skírnismál—‘Skírnir’s speech’ or For Skírnis—‘Skírnir’s Journey’ and two scenes from the Latin play Pafnutius. The latter is a 10th century work by the Saxon...
Pris 260,00 kr
Histories of archaeological practices

Histories of archaeological practices

Through the centuries archaeological practice and the conditions for surveying, mapping, excavating and documenting in the field have changed. Different practices have also co-existed, as institutions and organisations tend to develop their own...
Pris 260,00 kr
Agios Elias of Asea

Agios Elias of Asea, Arcadia

A brief four-week excavation campaign in 1997 at the temple on top of the mountain of Agios Elias at Asea produced abundant archaeological material which partly is presented in this study, along with a stratigraphic report of part of the excavated...
Pris 419,00 kr
Blomberg

Blomberg, Mary | Corpus Vasorum Antiquorum. Sweden 5

TABLE OF CONTENTS<br><br>Introduction<br>Bibliography<br><br>Gustavianum - Uppsala University Museum Collection of Greek and Roman Antiquities<br>History of the Collection by Gullög Nordquist <br>Corinthian and Etrusco-Corinthian pottery by Ludmila...
Pris 264,00 kr
Petersson

Petersson, Bodil | Experimental Archaeology

The project Experimental Archaeology – Between Enlightment and Experience has created a network of researchers and archaeologists with experience from the fields of experimental archaeology and public communication. It has been obvious that...
Pris 280,00 kr
Küchen, Maria | Jord och gudar

Küchen, Maria | Jord och gudar

Sagt om boken:<br> <br> <br> För som alltid när Küchen tar sig an ett ämne, gör hon det med mer än med bara intellektet. Hon ger sig hän åt det med kropp och själ. Hon absorberar det med sitt fulla känsloregister, vänder och vrider på det med sin...
Pris 222,00 kr
Eriksson, Niklas | Riksäpplet

Eriksson, Niklas | Riksäpplet

Den 5 juni 1676, fem dagar efter att regalskeppen Kronan och Svärdet förlist under slaget vid Öland, kom även Riksäpplet på drift och sjönk vid Dalarö skans. Händelsen har fått en undanskymd roll i historieböckerna vilket även spillt över på hur vraket...
Pris 229,00 kr
Rönnby

Rönnby, Johan | Grifun/Gribshund (1495)

På norra sidan av Stora Ekön i Blekinge skärgård ligger på knappt tio meters djup vraket efter den danske unionskungen Hans skepp från år 1495. <br><br>Denna rapport tar sin utgångspunkt i den marinarkeologiska undersökning som utfördes på vraket år...
Pris 229,00 kr
Burenhult, Göran | Arkeologi i Norden 1

Burenhult, Göran | Arkeologi i Norden 1

Arkeologernas uppfattning om forntidens människor, deras inbördes relationer och deras sätt att leva har i grunden förändrats under det senaste decenniet. Med ny metodik och med hjälp av tvärvetenskapligt forskningsarbete kan den moderna arkeologin nu...
Pris 582,00 kr
Winbladh

Winbladh, Marie-Louise | Arkeologens eskapader

En museiman lever inte gott på sin lön vilket dock kan uppvägas av resor och möten med intressanta människor såsom konstnärer, författare, filmskapare, ministrar, politiker och professorer. Ibland även arkeologer och kollegor från hela världen. Denna...
Pris 212,00 kr
Svenska arkeologer

Svenska arkeologer

Ämnet arkeologi började formas vid sekelskiftet 1800. Arkeologins tidiga historia och framväxten av dess instutioner skildras i boken genom korta biografier över 60 företrädare från slutet av 1700-talet till andra hälften av 1900-talet. Här presenteras...
Pris 340,00 kr