Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Arkeologi

Arkeologi

Aktiva filter

Meyer, Deon | The Dark Flood

Meyer, Deon | The Dark Flood

One last chance. Almost fired for insubordination, detectives Benny Griessel and Vaughn Cupido find themselves demoted, exiled from the elite Hawks unit and dispatched to the leafy streets of Stellenbosch. Working a missing persons report on student...
Pris 197,00 kr
Andersson, Kent | Järnålderns symboler och dolda budskap

Andersson, Kent | Järnålderns symboler och dolda budskap

Arkeologiska föremål och fynd kommer alltid att ruva på hemligheter, skriver Kent Andersson inledningsvis i denna välillustrerade, faktafyllda och ledigt berättade historia från den långa järnåldern.Fokus ligger naturligtvis på Sverige med de nutida...
Pris 270,00 kr
Monie Nordin

Monie Nordin, Jonas | Mellan medeltid och modernitet

Historisk arkeologi är ett perspektiv, verksamt i skärningspunkten mellan den materiella kulturen, de avbildande källmaterialen och de skriftliga källorna som tillför en rumslig dimension i studiet av det förflutna. Mellan medeltid och modernitet...
Pris 409,00 kr
Coles

Coles, John | Patterns in a rocky land

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Coles+John>Coles, John</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Institutionen+för+arkeologi+och+antik+historia+Uppsala+universitet>Institutionen för arkeologi och antik...
Pris 260,00 kr
Larsson

Larsson, Lars | The World-View of Prehistoric Man

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Larsson+Lars>Larsson, Lars</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Vitterhetsakademien>Kungl. Vitterhetsakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 234,00 kr
Hemmet

Hemmet, trakten, världen

Boken ger i 14 artiklar en skildring av arkeologi i Östergötland. Här blandas uppsatser om järnframställningen i Järnstad med texter om jägarstenålderns hyddor. Bondelivet under äldre järnålder skildras med bland annat exempel från...
Pris 196,00 kr
Beatrice Wood

Beatrice Wood, | I Shock Myself

In her own charming, spirited, and readable style, Beatrice Wood tells us the story of her unorthodox life and her influence on 20th-century art. Rebellious, radical, and romantic, Wood (1893-1998) defied propriety to become a true national, and...
Pris 201,00 kr
Hackwitz

Hackwitz, Kim von | Ancient death ways

Ancient Death Ways - proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices, contains articles of the work in progress presented and discussed at the Ancient Death Ways 2013 meeting, which was organised around three main themes: current...
Pris 261,00 kr
Montelius

Montelius, Oscar | Dating in the Bronze Age

In his Tidsbestämning - Dating in the Bronze Age - of 1885, Oscar Montelius published the first detailed and reliable chronology for the Bronze Age of Northern Europe. A hundred years later his results are, in the main, still valid. In addition, he...
Pris 197,00 kr
Knutsson

Knutsson, Helena | Coast to Coast

The From coast to coast project deals with the transition from the mobile lifestyle of Early Stone Age to the establishment of sedentary settlements during the Late Stone Age in central Sweden.<br><br>Thirty-five individual projects are being carried...
Pris 260,00 kr
Bones

Bones, behaviour and belief

The importance of the zooarchaeological evidence as a source for ritual practices in ancient Greece is gradually becoming widely recognized. Animal bones form the only category of evidence for Greek cult which is constantly significantly increasing,...
Pris 498,00 kr
Herschend

Herschend, Frands | Pafnutius and Skírnir's journey

The purpose of this book is straightforward. It aims at comparing two texts, the Eddic poem Skírnismál—‘Skírnir’s speech’ or For Skírnis—‘Skírnir’s Journey’ and two scenes from the Latin play Pafnutius. The latter is a 10th century work by the Saxon...
Pris 260,00 kr
Histories of archaeological practices

Histories of archaeological practices

Through the centuries archaeological practice and the conditions for surveying, mapping, excavating and documenting in the field have changed. Different practices have also co-existed, as institutions and organisations tend to develop their own...
Pris 260,00 kr
Ekblom

Ekblom, Anneli | The resilience of heritage

Throughout his career, Paul Sinclair has encouraged students to pursue a concerned archaeology that goes beyond establishing cultural chronologies to formulating critical inquiries fundamental to our world and for our future. This book explores...
Pris 261,00 kr
Petersson

Petersson, Bodil | Experimental Archaeology

The project Experimental Archaeology - Between Enlightment and Experience has created a network of researchers and archaeologists with experience from the fields of experimental archaeology and public communication. It has been obvious that...
Pris 280,00 kr
Agios Elias of Asea

Agios Elias of Asea, Arcadia

A brief four-week excavation campaign in 1997 at the temple on top of the mountain of Agios Elias at Asea produced abundant archaeological material which partly is presented in this study, along with a stratigraphic report of part of the excavated...
Pris 419,00 kr
Blomberg

Blomberg, Mary | Corpus Vasorum Antiquorum. Sweden 5

TABLE OF CONTENTS<br><br>Introduction<br>Bibliography<br><br>Gustavianum - Uppsala University Museum Collection of Greek and Roman Antiquities<br>History of the Collection by Gullög Nordquist <br>Corinthian and Etrusco-Corinthian pottery by Ludmila...
Pris 264,00 kr
Küchen

Küchen, Maria | Jord och gudar

Sagt om boken:<br> <br> <br> För som alltid när Küchen tar sig an ett ämne, gör hon det med mer än med bara intellektet. Hon ger sig hän åt det med kropp och själ. Hon absorberar det med sitt fulla känsloregister, vänder och vrider på det med sin...
Pris 222,00 kr
Eriksson

Eriksson, Niklas | Riksäpplet

Den 5 juni 1676, fem dagar efter att regalskeppen Kronan och Svärdet förlist under slaget vid Öland, kom även Riksäpplet på drift och sjönk vid Dalarö skans. Händelsen har fått en undanskymd roll i historieböckerna vilket även spillt över på hur vraket...
Pris 229,00 kr
Rönnby

Rönnby, Johan | Grifun/Gribshund (1495)

På norra sidan av Stora Ekön i Blekinge skärgård ligger på knappt tio meters djup vraket efter den danske unionskungen Hans skepp från år 1495. <br><br>Denna rapport tar sin utgångspunkt i den marinarkeologiska undersökning som utfördes på vraket år...
Pris 229,00 kr
Burenhult, Göran | Arkeologi i Norden 1

Burenhult, Göran | Arkeologi i Norden 1

Arkeologernas uppfattning om forntidens människor, deras inbördes relationer och deras sätt att leva har i grunden förändrats under det senaste decenniet. Med ny metodik och med hjälp av tvärvetenskapligt forskningsarbete kan den moderna arkeologin nu...
Pris 582,00 kr