Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Grekisk & romersk religion

Grekisk & romersk religion

Aktiva filter

Fry, Stephen | Mythos : de grekiska myterna återberättade

Fry, Stephen | Mythos : de grekiska myterna återberättade

Ingen älskar och hatar, åtrår och bedrar, så fräckt och så storslaget som de grekiska gudarna. Och få kan levandegöra deras äventyr så skickligt som Stephen Fry. Med sin häpnadsväckande kunskap om den klassiska litteraturen, och med en värme och...
Pris 72,00 kr
Fry, Stephen | Mythos : de grekiska myterna återberättade

Fry, Stephen | Mythos : de grekiska myterna återberättade

Ingen älskar och hatar, åtrår och bedrar, så fräckt och så storslaget som de grekiska gudarna. Och få kan levandegöra deras äventyr så skickligt som Stephen Fry. Med sin häpnadsväckande kunskap om den klassiska litteraturen, och med en värme och...
Pris 239,00 kr
Bloch

Bloch, Raymond | Spådom under antiken

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Bloch+Raymond>Bloch, Raymond</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Alhambra+Förlag+AB>Alhambra Förlag AB</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 190,00 kr
Grimal

Grimal, Pierre | Grekisk mytologi

Tack vare myten har det heliga blivit mindre skräckinjagande; tack vare myten upphöjdes poesin till visdom. Till den grekiska mytologin hör alla de sagor och legender som frodades i de grekiskspråkiga länderna mellan 800-700-talet f.Kr. och...
Pris 200,00 kr
Weor

Weor, Aun | Fundamental bildning

I forntiden var människans bildning anförtrodd de mest framstående lärda vilka inte enbart kunde tala till sina elever om alldagliga ämnen utan de kunde lika väl tala om transcendentala, metafysiska teman. Genom detta verk kommer läsaren att bekanta...
Pris 279,00 kr