Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Särskilda behov

Särskilda behov

Aktiva filter

Wilder, Jenny | Specialpedagogik i pedagogiskt arbete
  • Ny

Wilder, Jenny | Specialpedagogik i pedagogiskt arbete

Specialpedagogik i pedagogiskt arbete erbjuder aktuella diskussioner om hur lärarprofessioner kan arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Det specialpedagogiska arbetet i skolan är alltid pågående och det är i det nära mötet med elever som lärare...
Pris 339,00 kr
Specialpedagogisk forskning

Specialpedagogisk forskning

Vad kännetecknar specialpedagogisk forskning och vad innebär det att genomföra vetenskapliga studier med ett specialpedagogiskt kunskapsintresse? Med utgångspunkt i ett antal forskningsstudier beskriver och problematiserar författarna olika perspektiv...
Pris 476,00 kr
Nilholm

Nilholm, Claes | Barn och elever i svårigheter

Boken behandlar förskolans och skolans arbete med barn och elever som redan är eller riskerar att hamna i svårigheter. Forskning beskriver förskolans och skolans möjlighet att påverka dessa barns och elevers utveckling på ett positivt sätt samtidigt...
Pris 305,00 kr
Klefbeck, Kamilla | Att få tillträde till lärprocesser

Klefbeck, Kamilla | Att få tillträde till lärprocesser

I avhandlingen undersöks hur lärares kompetensutveckling kan bida till elevers möjligheter till aktivt deltagande i undervisningen i grundsärskolan. Fokus riktas mot hur lärares gemensamma kompetensutveckling bidrar till förändrad förståelse av och...
Pris 292,00 kr
Høien

Høien, Torleiv | Dyslexi

Det är oumbärligt med kunskap inom dyslexiområdet för att kunna erbjuda en anpassad och framgångsrik undervisning till elever som kämpar med stora läs- och skrivsvårigheter. Den här boken, som nu ges ut i en uppdaterad och omarbetad andra utgåva,...
Pris 453,00 kr
Lindberg, Carolina | Värsta...

Lindberg, Carolina | Värsta bästa jobbet

Värsta bästa jobbet<br>Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar som, eller utbildar dig till, resursperson för elever med behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller kollega till resurspersoner. <br>Många av de elever...
Pris 329,00 kr
Leifler

Leifler, Emma | Praktisk inkludering

Alla barn och unga kommer till skolan med förhoppningar, ett öppet sinne och en lust att lära och utvecklas. Elever är unika och olika. För att kunna möta elever med större behov behövs en teoretisk grund och förståelse, men även verktyg, för hur du...
Pris 302,00 kr
Swärd

Swärd, Ann-Katrin | Specialpedagogisk verksamhet

Specialpedagogik i förskolan är ett område som ännu inte har fått lika mycket fokus i litteraturen som specialpedagogik i skolan, men som här får en helt egen bok. Det är framför allt i förskolan som tidigt stöd kan sättas in för att förebygga senare...
Pris 343,00 kr
Palla

Palla, Linda | Specialpedagogik i förskola

Boken är en sorts grundbok i specialpedagogik för förskola och om specialpedagogik i förskola. Den utgör en grundlig och grundläggande beskrivning av ”huvudsaker” inom ett specialpedagogiskt fält i förskola, men stannar inte där. Det finns även...
Pris 357,00 kr
Carlsson Kendall

Carlsson Kendall, Gunilla | Förstå och arbeta med ADHD

Vad är ADHD? Hur arbetar du med barn och ungdomar med ADHD i skolan? Hur krockar ADHD-diagnosen med skolans krav och betoning på individuellt och problembaserat lärande?<br> I boken Förstå och arbeta med ADHD får du snabbt överblick över vad...
Pris 153,00 kr
Norway

Norway

Norway: Society and Culture provides an introduction to contemporary Norwegian society for students, tourists, people in Norway on business, or anyone interested in knowing more about the northwestern corner of the European continent. In 14 short...
Pris 524,00 kr
Lundkvist, Margareta | Den...

Lundkvist, Margareta | Den specialpedagogiska detektiven

Den specialpedagogiska detektiven är en bok baserad på lång och beprövad erfarenhet. Den innehåller en mångfald av berättelser från den pedagogiska vardagen tillsammans med elever inom autismspektrum. Den synliggör att (nästan) ingenting är omöjligt,...
Pris 259,00 kr
Lindqvist

Lindqvist, Maja | Förebygga skolsvårigheter

Pedagogiska verksamheter har i uppdrag att förebygga skol­svårigheter och ohälsa samt att utveckla tillgängliga lärmiljöer så att alla barn och elever oavsett funktionsförmåga ska kunna delta i utbildningen. Ett förebyggande arbete tar avstamp i sådant...
Pris 336,00 kr
Ekelund

Ekelund, Tove | Om dyslexi

Det här är boken om dyslexi. Här finns svaren på många av de frågor som lärare, specialpedagoger, speciallärare, rektorer, skolledare, föräldrar, mor- och farföräldrar och andra ofta ställer sig.Boken riktar sig till den som behöver en kort grundkurs...
Pris 343,00 kr
de Verdier

de Verdier, Kim | Children with blindness

Children with blindness are rare, and have specific learning needs. Many also have additional disabilities, which brings further challenges. In order to provide properly adapted support, knowledge about the consequences of blindness for development and...
Pris 149,00 kr
International classroom studies of inclusive practices

International classroom studies of inclusive practices

This anthology is addressed to anyone searching for examples of individually tailored inclusive practices in the community of the class, with a critical view of their successes, shortcomings and obstacles.<br><br>The book is divided into three parts:...
Pris 629,00 kr