Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Skogsbruk

Skogsbruk

Aktiva filter

Jentzen, Martin |...

Jentzen, Martin | Skogspraktikan

Ny reviderad upplaga! De svenska naturskogarna fortsätter att avverkas, mångfalden minskar, en tredjedel av avverkningarna når inte upp till lagens miljökrav och lönsamheten i svenskt skogsbruk sjunker. Den här boken berättar lättbegripligt om ett...
Pris 184,00 kr
Tiberg, Joar | Skogen berättar / Lättläst

Tiberg, Joar | Skogen berättar / Lättläst

Förr i tiden var skogarna en stor del av människors liv. Man möttes i skogen, berättade historier om den, fick mat och material från den. Stora och små skogar finns fortfarande nära oss. Den här boken är en promenad i naturen tillsammans med...
Pris 194,00 kr
Eliasson

Eliasson, Mattias | Handen, trädet, tanken

”Mina ögon fastnar på träd. För några av oss är det antagligen ett nedärvt beteende. Jag gör det för att jag tycker att det är vackert. Det har också blivit en del av min försörjning. Att förädla både levande och väderbitet virke till någonting nytt...
Pris 281,00 kr
Wetterberg

Wetterberg, Gunnar | Träd

Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen, skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins...
Pris 153,00 kr
Monrad Jensen

Monrad Jensen, Anna | Att mäta skog

Att mäta skog handlar om hur man som skogsägare genomför en gedigen skogsuppskattning och därmed fattar rätt beslut för sin skog. Det är en handbok som riktar sig till både skogsägare med lång erfarenhet och nya skogsägare. Boken ger de kunskaper som...
Pris 425,00 kr
Sellerberg

Sellerberg, Ann-Mari | Produktion med passion

Att vara skogsägare idag innebär en sammansatt roll. Skogsägaren är skogsarbetare, företagare, traditionsbärare och naturvårdare. Boken är baserad på 50 ljudinspelade intervjuer med äldre skogsägare som var mellan 65 och 90 år. Intervjuerna påbörjades...
Pris 313,00 kr
Johansson

Johansson, Dan | Kvalitetsskogsbruk

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Johansson+Dan>Johansson, Dan</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Saltusstella>Saltusstella</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Djur+&+Natur>Djur...
Pris 334,00 kr
Lyhagen

Lyhagen, Jimmy | Kungl Skogs

Matrikel över Kungl Skogs- och Lantbruksakademiens ledamöter 1812-2012.<BR><BR><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Lyhagen+Jimmy>Lyhagen, Jimmy</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/KSLA>KSLA</A>...
Pris 165,00 kr
Karlsson

Karlsson, Sven Olov | Brandvakten

En av årets viktigaste böcker.Göran Greider, ExpressenEn journalistisk noggrannhet som imponerar.Po Tidholm, AftonbladetSommaren 2014 växte några gnistor till Sveriges största brand på hundratals år. En yta mer än tre gånger Stockholm ödelades. Priset:...
Pris 223,00 kr
Aronson

Aronson, Åke | Det glömda Laponia

Sveriges största oexploaterade skogsområde finns längs övre delen av Stora Luleälven, norr om polcirkeln, där Gällivare kommun och Jokkmokks kommun möts. En över 40 kvadratmil stor sammanhängande mosaik av gammelskogar, myrar, sjöar, älvar och berg....
Pris 323,00 kr
Linné

Linné, Tobias | Skogens framtid

Framtiden för den svenska skogen är en kontroversiell fråga med flera sociala, kulturella, ekonomiska, ekologiska, politiska och ideologiska dimensioner. I denna bok undersöks hur privata småskogsägare i Småland tänker kring framtiden för skogen och...
Pris 270,00 kr
Holmberg

Holmberg, Harald | Ett brott i skogen?

Det händer sällan, men det händer trots allt, att enskilda individer lyckas rubba en förstelnad ordning. De har varken makt eller pengar. Men de äger lidelse, integritet och mod. Ibland får de lagstycken uppkallade efter sig, som Sarah...
Pris 164,00 kr
Hartmann

Hartmann, Günter | Skador och sjukdomar på träd

Med den andra, omarbetade och kraftigt utökade svenska upplagan av ?Skador och sjukdomar på träd? i handen kan skogsvandraren undersöka och bestämma totalt 305 skador och sjukdomar hos 17 släkten av de vanliga barr- och lövträden, med hjälp av enkla,...
Pris 286,00 kr
Brännlund

Brännlund, Runar | Kampen om skogen

Den svenska skogen har spelat en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen och starkt bidragit till dagens välfärd. Diskussionen om skogens utnyttjande har skärpts de senaste åren, inte minst till följd av att skogen nu står i centrum för de tankar...
Pris 217,00 kr