Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Film

Film

Aktiva filter

Josephson, Mikael | Svensk Filmhistoria

Josephson, Mikael | Svensk Filmhistoria

AB Svensk Filmindustri har i mer än etthundra år varit Sveriges ledande filmbolag. Här är berättelsen om SF:s filmer, skådespelare, regissörer, fotografer, biografer och om Sveriges eget Hollywood, Filmstaden i Råsunda. Boken är rikt illustrerad med...
Pris 323,00 kr
Stoker, Bram | Dracula

Stoker, Bram | Dracula

Berättelsen om paret Harkers kamp mot Dracula är en av litteraturhistoriens mest omarbetade. Historien berättas som ett lapptäcke av röster och medier: dagböcker, brev, telegram, fonograminspelningar, loggbok. Mellan dessa olika berättelser, som också...
Pris 128,00 kr
Ekelund

Ekelund, Allan | Att vara vid filmen

Allan Ekelund (1918-2009) inledde sin bana som teaterskådespelare, men slumpen förde honom på 1940-talet in i filmens värld. Som regiassistent och med tiden legendarisk produktionsledare för närmare hundra filmer, kom han att arbeta nära sin tids...
Pris 233,00 kr
Grahame-Smith

Grahame-Smith, Seth | How to Survive a Horror Movie

Be Afraid. Be Very Afraid. From ghosts, vampires, and zombies to serial killers, cannibalistic hillbillies, and haunted Japanese videocassettes, How to Survive a Horror Movie shows how to defeat every obstacle found in scary films. Readers will...
Pris 189,00 kr
Ajanovic, Midhat | Filmdockan

Ajanovic, Midhat | Filmdockan

Genom att undersöka en gren inom animationen som framstår som en alltmer betydelsefull del av vår tids bildkultur bidrar ”Filmdockan” till den pågående, både livliga och spännande, processen inom forskningen kring animerade bilder. Bokens huvudämne är...
Pris 365,00 kr
Persson

Persson, Erik Florin | Filmens Göteborg

Boken “Filmens Göteborg” är ett resultat av ett forskningsprojekt där forskare från GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet samverkat med kulturarvsinstitutionerna Göteborgs stadsmuseum, Riksarkivet i Göteborg,...
Pris 154,00 kr
Björkman

Björkman, Stig | Uppenbarelseboken – 203 texter om film

Den mäktigaste essäsamlingen om enskilda filmer som skrivits i vårt land.<br>Carl-Johan Malmberg, Svenska Dagbladet<br><br>På snart sagt varje sida uppenbaras filmens magi och storhet, både när det är som bäst och när den slirar till.<br>- Josefine...
Pris 231,00 kr
Pallas

Pallas, Hynek | Camera Futura

Makten i varje samhälle ligger hos dem som kan bestämma över fantasin. I Camera Futura skildras framtidsvisioner på film, från 1950-talets sovjetiska utopier till våra dagars kommersiella klimatdystopier. Hynek Pallas är kulturkritiker, författare och...
Pris 49,00 kr
Heather Greene

Heather Greene, | Lights Camera Witchcraft

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Heather+Greene>Heather Greene,</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Llewellyn>Llewellyn</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 280,00 kr
Tofighian

Tofighian, Nadi | Blurring the colonial binary

Blurring the Colonial Binary assesses the development of cinema<br>in colonial Southeast Asia, and how it disrupted notions of racial<br>hierarchies. The book charts the development of cinema, and its<br>distribution and exhibition, from a...
Pris 200,00 kr
Bauer

Bauer, Petra | Sisters!

Bridging the gulf between aesthetics and politics, artist and film-maker Petra Bauer reflects on her own experience of making political films and launches a theoretical argument that uncovers the aesthetic mechanisms underlying contemporary strategies...
Pris 239,00 kr
Holm

Holm, Lars Holger | Fawlty Towers

This guide book addresses itself to those ardent admirers of Fawlty Towers who have long since left the innocent stage behind when Manuel seemed merely funny, Polly only benevolent, Sybil just acrimonious and Basil plain crazy. It proposes to probe...
Pris 159,00 kr
Florin

Florin, Bo | A tale from Constantinople

From the Introduction:There are certainly enough ingredients to fire imagination: a director [Mauritz Stiller] who had just finished a masterpiece [Gösta Berlings Saga]; a leading lady, the directors protégée, becoming known through his film [Greta...
Pris 233,00 kr
Bull

Bull, Sofia | Not so silent

The work of the Women and the Silent Screen Conferences [...] is to collectively create a new realm of cinema history, neither 'the' history, nor 'a' history, but a strange double world. These words are from Jane Gaines in her keynote address for the...
Pris 208,00 kr
Rydberg

Rydberg, Ingrid | Imagining safe space

There is a current wave of interest in pornography as a vehicle for queer, feminist and lesbian activism. Examples include Dirty Diaries: Twelve Shorts of Feminist Porn (Engberg, Sweden, 2009), the Pornfilmfestival Berlin (2006-) and the members-only...
Pris 192,00 kr
Frykholm

Frykholm, Joel | Framing the feature film

This dissertation addresses the breakthrough of the multi-reel feature film in the United States, and the significance of this process within the wider context of the American film industry and culture in the 1910s. The purpose is to provide a new, and...
Pris 201,00 kr
Colting

Colting, Fredrik | Nicos Cult MovieQuoteBook

This is a book about movies and moviequotes. It contains 700 of the most well known quotes from different and ground breaking movies made throughout time. Movies, that at one point, everybody was talking about. Movies that became Cult. Read it from...
Pris 51,00 kr
Nilsson

Nilsson, Jakob | The untimely-image

This study creates and develops a concept called the untimely-image including two sub-concepts called contours of the new and the untimely-site. The untimely-image concerns the clearing for and the expression of figures of potential in thought in the...
Pris 187,00 kr
Bull

Bull, Sofia | A post-genomic forensic crime drama

This thesis examines how the first 10 seasons of CSI: Crime Scene Investigation (CBS, 2000-) engage with discourses on science. Investigating CSI's representation of scientific practices and knowledge, it explicitly attempts to look beyond the generic...
Pris 211,00 kr