Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Lantbruk

Lantbruk

Aktiva filter

Rendel

Rendel, Jan | Från byatjur till genteknik. En agrar

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Rendel+Jan>Rendel, Jan</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Skogs-+och+Lantbruksakademien>Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 196,00 kr
Thunström

Thunström, Per | Källor till studier av skogs

Mekaniseringen i lantbruket har haft stor betydelse för såväl den enskilde jordbrukaren som för den allmänna folkförsörjningen. Hemma vid köksbordet fick man reda på vad nytt som hände inom området dels genom lantbrukstidningarnas annonser, dels genom...
Pris 154,00 kr
Gunnarson, Thomas | Spridda...

Gunnarson, Thomas | Spridda skurar : åren 1997-2002

Det mest föraktade, misskötta och nedvärderade politikområdet i Sverige de senaste hundra åren är Jordbruket, vår lokala livsmedelsförsörjning.Efter den globala livsmedelskrisen i början av 1970-talet, som blev helt bortglömd i 1990 års...
Pris 260,00 kr
Hessle

Hessle, Anna | Nötkött

Det här är den grundligt reviderade och omarbetade andra utgåvan av Nötkött. Här hittar du som ska arbeta med produktion av nötkött det mesta du behöver lära dig: det dagliga arbetet, produktionsplanering och ekonomi, byggnader, utfodringssystem,...
Pris 339,00 kr
Söderberg

Söderberg, Maja | Handbok för andelsjordbruk

I den här handboken har vi samlat idéer, tankar och erfarenheter från andelsjordbrukare runt om i Sverige kring olika aspekter på att starta och driva andelsjordbruk. Boken berör både grönsaksandelar, honungsandelar, lammandelar och...
Pris 260,00 kr
Olsson

Olsson, Mats | Storgodsdrift

De skånska godsen har genom århundradena inte bara utgjort ett spektakulärt inslag i landskapsbilden, de har också varit centrum för politisk maktutövning och jurisdiktion. I denna bok kartläggs och analyseras de skånska godsens ekonomiska och...
Pris 260,00 kr
Lundén

Lundén, Björn | Jord & Skogsbruk

Jord- &amp; skogsbruk ger dig mängder av tips och råd om hur du kan utnyttja de möjligheter skattereglerna ger för att få ut mer av ditt jordbruk eller skogsbruk.<BR><BR><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 407,00 kr
Almén

Almén, Christina | Jorden vi ärvde

Vi lever i en tid av stress och konsumtionshets. Att prioritera egentid och sociala medier står så högt värderat att vi ibland glömmer bort vad som är viktigt. Christina Almén har under de tre senaste åren skrivit på sin bok: Jorden vi ärvde- Drömmen...
Pris 207,00 kr
Gunnarson

Gunnarson, Thomas | Jordbruk : delete

”Sverige skall ha animaliefabriker”! Det var det jordbrukspolitiska budskapet på 1960-talet.Tiden gick och senare politiska budskap blev något annorlunda.<BR>”Jordbruk är en gammal näring under avveckling”, som minister Leif Pagrodsky uttryckte det....
Pris 260,00 kr
Rydén

Rydén, Reine | Marknaden, miljön och politiken

Giftskandaler, sjukdomar och plågsamma djurtransporter har fått många konsumenter att tappa förtroendet för det moderna jordbruket. Småskaligt och närproducerat är numera honnörsord i livsmedelsdebatten. Marknaden för ekologisk mat har vuxit kraftigt...
Pris 194,00 kr
Berry

Berry, Wendell | Konsten att vara här

Wendell Berry, född 1934, är en amerikansk poet, essäist och lantbrukare. Boken innehåller ett urval av hans essäer som tidigare varit publicerade mellan åren 1969 till 2012. Wendell Berry har vunnit flera olika priser och utmärkelser och är invald i...
Pris 255,00 kr
Cederroth

Cederroth, Sigvard | Bondsagan

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att...
Pris 340,00 kr
Rundgren

Rundgren, Gunnar | Den stora ätstörningen

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Rundgren+Gunnar>Rundgren, Gunnar</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Ordfront>Ordfront</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 249,00 kr
Svensk mosskultur

Svensk mosskultur

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Skogs-+och+Lantbruksakademien>Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Ekonomi+&+näringsväsen>Ekonomi & näringsväsen</A>...
Pris 249,00 kr