Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Kyrkohistoria

Kyrkohistoria

Aktiva filter

Missale för Svenska kyrkan

Missale för Svenska kyrkan

Innehåller ordningar för Den allmänna gudstjänsten med musiken från Musikvolymen.Inbunden, rött klot, guldprägling, 6 märkband, format: 200 x 260 mm<br><br>Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte.<br><br><HR><font size=-1><B>Förlag:</B> <A...
Pris 1 317,00 kr
Kyrkohandbok för Svenska...

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

Musiken till Kyrkohandboken. Musikserierna A-E. Spiralbindning, klädd rygg, rött klot, guldprägling, format: 210 x 297 mm.<br><br>Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte.<br><br><HR><font size=-1><B>Förlag:</B> <A...
Pris 850,00 kr
Kyrkohandbok för Svenska...

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

Musiken till Kyrkohandboken. Gudstjänstmusik A-E.Inbunden, rött klot, guldprägling, 6 märkband, format: 210 x 297 mm.<br><br>Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte.<br><br><HR><font size=-1><B>Förlag:</B> <A...
Pris 767,00 kr
Hansson

Hansson, Klas | Bakom bilderna

Sedan reformationstiden finns en serie porträtt av Strängnäs stifts biskopar. De flesta hänger i domkapitelshuset, ett par i biskopsgården och de är inte lätta att få se. Men i denna bok visas de alla, från Petrus Jonæ till Hans-Erik Nordin. Vilka var...
Pris 233,00 kr
Kyrkohandbok för Svenska...

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

Kyrkohandbok del I innehåller ordningen för gudstjänstfirande i Svenska kyrkan, ordningar för de kyrkliga handlingarna samt ordning för Julotta, Långfredagsgudstjänst, Påsknattsmässa och Sjukkommunion. Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års...
Pris 511,00 kr
Andrén

Andrén, Carl-Gustaf | Lund

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Andrén+Carl-Gustaf>Andrén, Carl-Gustaf</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Arcus+Förlag>Arcus Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 148,00 kr
Enefalk

Enefalk, Hanna | Svenskarna och deras kyrkor

Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför ser egentligen kyrkorna ut som de gör? Enbart inom Svenska kyrkan finns 3 700 kyrkor. De flesta är gamla sockenkyrkor, spridda över alla landets bebodda delar. Hur kunde ett fattigt jordbruksland på randen...
Pris 297,00 kr
Jarlert

Jarlert, Anders | Kyrkohistoria

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Jarlert+Anders>Jarlert, Anders</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Vitterhetsakademien>Kungl. Vitterhetsakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 205,00 kr
Weman

Weman, Gunnar | Henry Weman

Henry Weman blev under sina många år som domkyrkoorganist i Uppsala domkyrka (1927 1964) en central gestalt i Uppsalas musikliv. Förutom organist var han körle- dare, sånganförare, debattör, organisatör, inspiratör. Han rörde sig också ute i landet som...
Pris 286,00 kr