Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Allmän socialhistoria

Allmän socialhistoria

Aktiva filter

Rosenbeck, Bente | Det politiska äktenskapet
  • Ny

Rosenbeck, Bente | Det politiska äktenskapet

Äktenskapet, instiftat till samhällets bestånd som det heter i vigselformuläret, är en institution under kontinuerlig förändring. Vägen är lång från 1600-talets bondehushåll, arbetsenheter med tydlig arbetsfördelning, till dagens regnbågsfamiljer och...
Pris 180,00 kr
Stadin

Stadin, Kekke | Stånd och genus i stormaktstidens Sverige

Stormaktstiden associeras gärna med manlighet, krutrök och hjältemod, men 1600-talet var så mycket mer än bara krig. Manlighet kan inte begränsas till våld och vi får inte låta krutröken skymma kvinnorna i samhället. Det är först när det manliga ses i...
Pris 228,00 kr
Burke

Burke, Peter | History and social theory

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Burke+Peter>Burke, Peter</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Blackwell+Publishers>Blackwell Publishers</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 311,00 kr
Med tvål, vatten och flit

Med tvål, vatten och flit

Upptäckten att bakterier kan orsaka sjukdom gjorde kopplingen mellan hygien och hälsa till en samhällsfråga på liv och död. Renlighetsivrandet började i de borgerliga hemmen: obefläckat linne signalerade förfining och respektabilitet. Sanitet var dock...
Pris 229,00 kr
Edgren

Edgren, Lars | Stadens sociala ordning

I denna bok presenteras nya perspektiv på det svenska ståndssamhället. Det görs genom en undersökning av Malmö mellan 1720 och 1780. Ståndssamhället var något mycket mer än bara indelningen i adel, präster, borgare och bönder. Stånd var beroende av att...
Pris 293,00 kr
Harrison, Dick | Slaveriet i Sydstaterna

Harrison, Dick | Slaveriet i Sydstaterna

Omkring sekelskiftet 1800 var det många som trodde att slaveriets tidevarv var över. Men i bomullens kungarike, den amerikanska södern, blev det precis tvärtom. Här växte antalet slavar så kraftigt att sydstatssamhället utgör en klass för sig i...
Pris 175,00 kr
Widén

Widén, Peter | Svart historia. Slaveri

En bok om slaveriet i USA, hur det avskaffades och återuppstod i nya former. Författaren Peter Widén skriver:<br>Vi har fått lära oss att slaveriet avskaffades genom sydstaternas nederlag 1865 och det trettonde tillägget i konstitutionen. Slavarna...
Pris 233,00 kr
Harrison, Dick | Slaveriets historia

Harrison, Dick | Slaveriets historia

Dick Harrisons mästerliga och angelägna skildring av slaveriets historia!Dick Harrison, professor i historia och prisbelönt författare, är nu aktuell med en bok om ett ämne som berör honom djupt. Det handlar om en av världshistoriens största tragedier,...
Pris 67,00 kr
Usla, elända och arma

Usla, elända och arma

Utsedd till årets historiebok 2013, av Nättidningen Sveriges Historia.Boken tar ett stort grepp på problemet utsatthet i Sverige, från medeltiden och framåt. Här möter vi dem som aldrig syns i kungarnas historia, de som i alla tider motats bort från...
Pris 276,00 kr
Nordström

Nordström, Ester Blenda | Motorcykel genom Sverige

En bok med utvalda tidningsartiklar av Ester Blenda Nordström som fått titeln Motorcykel genom Sverige. Med efterord av Ulrika Knutson.<br><br>Ester Blenda Nordström var Sveriges första wallraff-journalist. År 1914 utgav hon sig för att vara bondpiga...
Pris 212,00 kr
Pernler, Sven-Erik | Laggahärad

Pernler, Sven-Erik | Laggahärad

Inte många vet var Lagga ligger. Än färre har hört talas om dess medeltida benämning Laggahärad. Ändå hölls där flera kungaval en gång i tiden. Fast de medeltida källorna förknippar aldrig valen med sockennamnet utan endast med en äng i socknen: Mora,...
Pris 285,00 kr
Therborn

Therborn, Göran | Klasstrukturen i Sverige 1930-1980

Som en del av Arkiv förlags samarbete med det fackliga idéinstitutet Katalys projekt Klass i Sverige återutger vi nu Göran Therborns klassiska arbete från 1981, Klasstrukturen i Sverige 1930–1980. Arbete, kapital, stat och patriarkat, i faksimilutgåva....
Pris 243,00 kr
Wahlbäck

Wahlbäck, Krister | Samråd i kristid

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Wahlbäck+Krister>Wahlbäck, Krister</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Samfundet+för+utgivande+av+handskrifter+rörande+Skandinaviens+historia>Kungl....
Pris 261,00 kr
Nilsson

Nilsson, Sven A | På väg mot militärstaten

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Nilsson+Sven+A>Nilsson, Sven A</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Opuscula+Historica+Upsaliensia>Opuscula Historica Upsaliensia</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 194,00 kr
Med börd

Med börd, svärd och pengar

Börden, svärdet och pengarna är viktiga komponenter i eliternas historia. Börden förknippas måhända främst med adel, men var central även för andra eliter. Svärdet symboliserar givetvis den militära karriären, men kan ses som ett attribut även för den...
Pris 194,00 kr
Florén

Florén, Anders | Genus och producentroll

Europas expansion under 1500- och 1600-talen innebar att efterfrågan på järn ökade på världsmarknaden. Järn behövdes inte bara till vapen, stora mängder gick också åt för att förse de växande handelsflottorna med fartyg och de expanderande städerna med...
Pris 194,00 kr