Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Nordisk arkeologi

Nordisk arkeologi

Aktiva filter

Boethius, Adam | Fishing for ways to thrive
  • Ny

Boethius, Adam | Fishing for ways to thrive

In this publication, life in Early and Middle Mesolithic Scandinavia is explored. Using interdisciplinary methods the author analyses zooarchaeological remains in order to evaluate the subsistence strategies of Early Holocene Scandinavian foragers. The...
Pris 375,00 kr
Spangen

Spangen, Marte | Circling concepts

”Sami circular offering sites” is an established category of cultural heritage in northern Norway, but details of their origin, time of use, function and significance in contemporary society have been little explored. This study aims to establish some...
Pris 242,00 kr
Naum

Naum, Magdalena | Homelands lost and gained

This doctoral thesis examines early medieval Slavic migration to the island of Bornholm (Denmark). With a combination of interdisciplinary theories and methods, which focus on human translocation and memory and identity construction, a holistic...
Pris 325,00 kr
Lidström Holmberg

Lidström Holmberg, Cecilia | Första boken om Järnåldern

Järnåldern är en lång och spännande period i vår förhistoria. Den här boken berättar om den första delen av järnåldern i Norden, den tid som brukar kallas romersk järnålder och folkvandringstiden.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 243,00 kr
Att återupptäcka det glömda

Att återupptäcka det glömda

I oktober 2010 träffades arkeologer, medeltidsarkeologer, historiker, idéhistoriker, etnologer, latinare och religionshistoriker i Lund för att diskutera arkeologins historia. Symposiet blev grund för denna artikelsamling. <br>I boken beskriver...
Pris 325,00 kr
Jägerbrand

Jägerbrand, Mikaael | Den heliga vägen

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Jägerbrand+Mikaael>Jägerbrand, Mikaael</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Virvelvind+Förlag>Virvelvind Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 146,00 kr
Röst

Röst, Anna | Fragmenterade platser, ting och människor

Bilden av gravskicket i östra Svealand under perioden 1000–300 f Kr har komplicerats avsevärt de senaste decennierna, genom en intensiv materialtillväxt. Paradoxalt nog innebär materialtillväxten en alltmer uppmärksammad avsaknad av material – avsaknad...
Pris 269,00 kr
Mellan slott och slagg

Mellan slott och slagg

Universitetslektor, docent Anders Ödman, gick i pension sommaren 2014, efter många års arbete som lärare och forskare i Historisk arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Inbjudan till att bidra med en...
Pris 235,00 kr
Lihammer

Lihammer, Anna | Bortom riksbildningen

Bildandet av kungariket Danmark brukar presenteras som en långdragen och linjär process där forntida hövdingar knyts ihop med den moderna nationalstaten.<br><br>Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien fokuserar...
Pris 280,00 kr