Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Särskilda riktningar

Särskilda riktningar

Aktiva filter

Larsson

Larsson, Billy | 18 myter om Freud och vägen framåt

Sigmund Freud är inte bara den mest kända psykologen, han är också den mest omstridda. Hyllad som geni av vissa, avfärdad som intellektuellt ohederlig av andra.<br><br>I Arton myter om Freud och vägen framåt ges en sammansatt syn på Freud. Han hade en...
Pris 270,00 kr
Molly

Molly, Young Brown | Det utvecklande självet

Det utvecklande Självet ger en bred introduktion till de begrepp och arbetssätt som används inom psykosyntes, med tonvikt på den tillämpning som sker i terapirummet i mötet mellan terapeut och klient. Grundläggande teoretiska begrepp som jaget och...
Pris 270,00 kr
Freud och dödsdriften

Freud och dödsdriften

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Tankekraft+Förlag>Tankekraft Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Psykologi>Psykologi</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 61429213 <BR><BR><B>Bindning:</B> | <B>År:</B>...
Pris 292,00 kr
Anodea

Anodea, Judith | Eastern body, western mind

In Eastern Body, Western Mind, chakra authority Anodea Judith brought a fresh approach to the yoga-based Eastern chakra system, adapting it to the Western framework of Jungian psychology, somatic therapy, childhood developmental theory, and metaphysics...
Pris 190,00 kr
Frankl

Frankl, Viktor | Man's Search for Meaning

Psychiatrist Viktor Frankls memoir has riveted generations of readers with its descriptions of life in Nazi death camps and its lessons for spiritual survival. Between 1942 and 1945 Frankl labored in four different camps, including Auschwitz, while his...
Pris 148,00 kr
Freud

Freud, Sigmund | Neuros och psykos. Småskrifter

I det sjunde bandet av Freuds samlade skrifter presenteras några centrala essäer om neuros och psykos, liksom om ångest och svartsjuka. Ett återkommande tema är de omedvetna fantasierna, ett område som stått i centrum för mycket av den moderna...
Pris 313,00 kr
Freud

Freud, Sigmund | Föreläsningar : orientering i psykoanalysen

Denna samling med Freuds orienterande föreläsningar är, jämte Drömtydning, hans mest populära och spridda bok. Redan under hans livstid översattes den till femton språk. Freuds betydelse för den västerländska kulturkretsen kan knappast överskattas och...
Pris 313,00 kr
Freud

Freud, Sigmund | Konst och litteratur

Samlade skrifter av Sigmund Freud. Band XI.Vad är det i ett konstverk som gör att det kan ha en så trollbindande verkan? Freuds svar utgår ifrån hans upptäckt av det omedvetna fantiserandet. Ofta är fantasierna så starka att de i flertydig form...
Pris 313,00 kr
Freud

Freud, Sigmund | Tidiga skrifter och historik

Samlade skrifter av Sigmund Freud. Band IIII det tredje bandet av Sigmund Freuds samlade skrifter på svenska presenteras ett urval texter som gör det möjligt att följa de väsentligaste dragen i Freuds tänkande vid tiden för psykoanalysens tillkomst....
Pris 313,00 kr
Winnicott

Winnicott, Donald W | Lek och verklighet

Synen på leken som något av det allvarligaste vi kan ta oss för är inte Winnicott den förste att föra fram. Men han sätter in leken och lekförmågan i ett teoretiskt sammanhang som är starkt fruktbart för vårt tänkande.Så skriver Johan Cullberg i...
Pris 405,00 kr
Freud

Freud, Sigmund | Psykoanalysens teknik

I denna volym beskriver Freud hur analysandens omedvetna kan utforskas med hjälp av just den psykoanalytiska metoden. Precis som i schack, skriver han, är det bara spelöppningen och slutspelet som tillåter en uttömmande systematisk framställning vad...
Pris 313,00 kr
Freud

Freud, Sigmund | Fallstudier

Denna volym av Samlade Skrifter innehåller de fem stora fallstudierna, populärt kända som Dora, Lille Hans, Råttmannen, Schreber och Vargmannen. Fallstudier är kanske det bästa exemplet på Freuds jordnära och realistiska syn på vetenskap. Det är det...
Pris 313,00 kr
Freud

Freud, Sigmund | Vardagslivets psykopatologi

En freudiansk felsägning, vad är det? I denna bok, som innehåller två av Freuds mest kända arbeten samt fyra mindre artiklar, kan vi läsa om Freuds tankar kring vardagslivets språkbruk och dess förhållande till det omedvetna.Freud skriver här om det...
Pris 313,00 kr
Freud

Freud, Sigmund | Metapsykologi

Metapsykologin utgör kärnan i den psykoanalytiska teorin. Många av de metapsykologiska begreppen har också kommit att bli en del av det svenska vardagsspråket: det omedvetna, överjaget, bortträngning och narcissism.Psykoanalysen uppstod genom Freuds...
Pris 313,00 kr
Freud

Freud, Sigmund | Samhälle och religion

Samlade skrifter av Sigmund Freud, volym X.Denna volym av Freuds samlade skrifter ägnas åt Freuds försök att i sitt tänkande använda sig av sina psykoanalytiska teorier för att forma visioner kring samhällets uppkomst och nödvändighet för den mänskliga...
Pris 313,00 kr
Eriksson

Eriksson, Johan | Psykoanalysens filosofi

För att på ett konstruktivt sätt kunna bemöta den kritik som idag riktas mot psykoanalysen är det nödvändigt att den först och främst försöker utveckla en filosofisk självförståelse gällande sin egen specifika form av psykologisk kunskap och sin egen...
Pris 270,00 kr
Stenbäcker

Stenbäcker, Ralph | Om narcissism

Boken belyser narcissism i olika former, både naturlig, frisk narcissism, kulturellt betingad narcissism (en kantring i våra personligheter utifrån det västerländska samhällets fokus på individualism, egoism och självförverkligande, på bekostnad av...
Pris 249,00 kr
Kjellqvist

Kjellqvist, Else-Britt | Döda fåglar flyger inte

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kjellqvist+Else-Britt>Kjellqvist, Else-Britt</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Carlsson>Carlsson</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 191,00 kr