Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Civilrätt

Civilrätt

Det finns 160 produkter.

Visar 1-24 av 160 objekt

Aktiva filter

Ask

Ask, Bengt | Hyresmanual

Hyresmanualen är ett uppskattat verktyg bland jurister och andra som hanterar hyresavtal och hyresrättsliga frågor. I och med denna, den åttonde, upplagan ges manualen ut i bokform för att ytterligare underlätta användningen och läsningen. Den fungerar...
Pris 686,00 kr
Grauers

Grauers, Folke | Nyttjanderätt

I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstyperna och...
Pris 297,00 kr
Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XII

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XII

Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forsknings-projekt....
Pris 578,00 kr
Oulis, Marigó |...

Oulis, Marigó | Värdeersättning vid återgång

Hur bör värdeersättning vid återgång egentligen förstås? Hur ska beloppet bestämmas? Vilka parametrar bör beaktas – och vilket samband finns med obehörig vinst? Det, och den återkommande frågan om värdetidpunkten, undersöks här tillsammans med många...
Pris 710,00 kr
Jacobson

Jacobson, Herbert | Enkla bolag i civilrätten

Traditionellt har bolagsformen ”enkla bolag” betraktats som ett avtalsförhållande mellan två samverkande parter. Härur följer att relationen bara har betydelse för de båda kontrakterande parterna, avtalet berör inte en tredje man. <BR><BR>I boken...
Pris 249,00 kr
Lundén

Lundén, Björn | Eget aktiebolag

EGET AKTIEBOLAG är en bok skriven speciellt för dig som driver eget aktiebolag med enklast möjliga administration. Du lär dig hur ett litet aktiebolag fungerar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller både juridiken och beskattningen. Du får...
Pris 407,00 kr
Krzymowska

Krzymowska, Amelia | Servitut – En civil

Servitut är en central rättsfigur som möjliggör komplettering av en fastighet med en viss funktion på annan fastighets bekostnad. Historiskt har ett servitut förutsatt en överenskommelse mellan fastighetsägarna. I och med den fastighetsrättsliga...
Pris 981,00 kr
Westberg

Westberg, Peter | Konflikt och kontrakt

Syftet med boken är att reflektera över kontraktet som ett underlag och ett redskap för en tvistlösning i anledning av ett visst förmögenhetsrättsligt avtal. Vad betyder det innehållsligt och metodmässigt att avtalsvillkor och inte rättsregler läggs...
Pris 864,00 kr
Kaldal, Anna | Parallella...

Kaldal, Anna | Parallella processer

Att skydda barn från brott har getts en framträdande plats i diskussionen om barnskydd. Trots detta har det varken lett till ökat antal åtal eller fällande domar, i synnerhet vad gäller brott inom familjen. Ett barn kan skyddas från våld och övergrepp...
Pris 562,00 kr
Grebe, Camilla | Marknadskriget : tio verkliga rättsfall

Grebe, Camilla | Marknadskriget : tio verkliga rättsfall

Marknadskriget är självklar läsning för alla som är intresserade av reklam och marknadsföring. Genom tio verkliga rättsfall får vi en unik inblick i hur marknadsrätten fungerar i praktiken. Det handlar om dramatiska strider och viktiga avgöranden, om...
Pris 318,00 kr
Andersson

Andersson, Björn | Jordabalken

Bok om 96 sidor innehållandes den fullständiga lagtexten i jordabalken. Lämpligt vid studier där man är i behov av hela eller delar av jordabalkens regler. Passar också utmärkt för den snabbt behöver tillgång till jordabalkens bestämmelser i t. ex sitt...
Pris 159,00 kr
Håstad, Torgny |...

Håstad, Torgny | Civilrättens grunder

Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer eller företag – i handeln, på arbetsplatsen, i familjerelationer med mera.<BR><BR>I Civilrättens grunder belyses hela civilrätten. Boken är avsedd att läsas vid allehanda universitetsutbildningar,...
Pris 551,00 kr
Hillerström

Hillerström, Håkan | Juridik och Avtal

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hillerström+Håkan>Hillerström, Håkan</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Recito+Förlag>Recito Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 354,00 kr
Lundén

Lundén, Björn | Styrelsearbete i föreningar

STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR handlar om hur det praktiska styrelsearbetet ska skötas på bästa sätt. <BR>Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för olika föreningsformer. <BR>Du får även...
Pris 333,00 kr
Holtz

Holtz, Catarina | EPC och PCT – praxis i EPO

I boken refereras beslut från besvärskamrarna vid Europeiska patentverket, som idag representerar dess rättspraxis, dvs. genom beslut som är prejudicerande. Författaren, Catarina Holtz, är juris doktor och docent vid handelshögskolan i Stockholm. Hon...
Pris 843,00 kr
Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XI

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XI

Stockholm Centre for Commercial Law utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Detta är det elfte året som Centret ger ut en antologi med ett urval av de uppsatser som forskare och andra knutna till Centret...
Pris 578,00 kr
Vänbok till Mikael Mellqvist

Vänbok till Mikael Mellqvist

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Jure+Förlag>Jure Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Rättsväsen>Rättsväsen</A> <BR><B>Ämnesord:</B> <A...
Pris 620,00 kr
Östberg

Östberg, Jessica | Styrelseledamöters lojalitetsplikt

I den nya boken beskrivs och analyseras lojalitetsplikten för styrelseledamöter, inklusive ett antal särskilda lojalitetsförpliktelser som alla kan härledas ur den allmänna lojalitetsplikten, såsom bl.a. skyldigheten att undvika och informera om...
Pris 684,00 kr