Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Filosofisk antropologi

Filosofisk antropologi

Aktiva filter

Blackmore, Susan | The Return of Consciousness

Blackmore, Susan | The Return of Consciousness

Vårt medvetande är unikt som vetenskapligt ämne. Till att börja med finns det ingen konsensus kring hur det ska definieras. Åsikterna går isär om hur med vilka metoder man bör närma sig det. Under många decennier var medvetandeforskningen bortglömd...
Pris 307,00 kr
Harris, Sam | Making sense

Harris, Sam | Making sense

Den amerikanske filosofen och neurologen Sam Harris har med sin podd Making Sense ritat om spelplanen för det intellektuella samtalet. En global miljonpublik deltar nu i djuplodande filosofiska samtal som rör sig mellan det vardagligt konkreta och det...
Pris 270,00 kr
Edris

Edris, Karl-Erik | ...men vad går det ut på egentligen

De träffas på Hillesgården. Ulrika Mattsson, barn- och ungdomspsykiater,<br>och Dan Wännlund, framgångsrik fabrikschef i en stor koncern. Ulrika är<br>sjukskriven. Utbränd som det heter i dagligt tal. Hon har varit i<br>gränslandet till självmord. Dan...
Pris 207,00 kr
Goff, Philip | Galileos misstag

Goff, Philip | Galileos misstag

Att formulera en teori om hur medvetande uppstår ur neurologisk aktivitet är en av den moderna vetenskapens största utmaningar. Men frågan är om medvetandets mysterium överhuvudtaget kan lösas inom vårt nuvarande vetenskapliga paradigm?I Galileos...
Pris 281,00 kr
Bregman, Rutger | I grunden god

Bregman, Rutger | I grunden god

Ingen överraskning om I grunden god blir den nya Sapiens för år 2020 The GuardianI grunden god fick mig att se mänskligheten på ett nytt sätt.Yuval Noah Harari <br> <br> I grunden god handlar om en idé som är urgammal men som ofta glömts bort i...
Pris 207,00 kr
Hamilton

Hamilton, David R. | Its the thought that counts

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hamilton+David+R.>Hamilton, David R.</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hay+House+UK+Ltd>Hay House UK Ltd</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 166,00 kr
The Return of Consciousness

The Return of Consciousness

Consciousness is a scientific problem that is unlike any other. Our own consciousness, as Descartes noted, is the most indubitable feature of our existence. It is the most precious one, as well: consciousness is life itself, and for most people having...
Pris 236,00 kr
Churchland

Churchland, Patricia | Samvete

Vad är ett samvete? Hur tillägnar vi oss värderingar? Och finns det universella moraliska sanningar?För att förstå det fascinerande och komplexa system vi kallar samvete räcker inte enbart filosofi, teologi eller psykologi till vi behöver också ta den...
Pris 281,00 kr
Lindström

Lindström, Jonathan | Medvetandets gåta

Tycker du att frågan om hur hjärnan fungerar, vad själen och medvetandet egentligen är och vad som kan tänkas hända efter döden är de allra största och mest intressanta mysterierna i hela vårt stjärnbeströdda universum?Då kan Medvetandets gåta bli en...
Pris 249,00 kr
Motturi

Motturi, Aleksander | Filosofi vid mörkrets hjärta

En hel mytologi är nerlagd i vårt språk. I Ludwig Wittgensteins kritiska anmärkning om Frazers Den gyllene grenen ser Aleksander Motturi en alltjämt aktuell kritik mot den antropologiska filosofins grundläggande premisser. Filosofi vid mörkrets hjärta...
Pris 180,00 kr
Arendt, Hannah | Människans villkor

Arendt, Hannah | Människans villkor

Hannah Arendts bok Människans villkor eller Vita Activa föreligger nu på svenska. Den är ett av vår tids största politisk-filosofiska arbeten. Inte bara på grund av den enorma lärdom som boken innehåller både i själva texten och i de många fotnoterna....
Pris 281,00 kr
Livets mening

Livets mening

Frågan om livets mening är evigt aktuell, men ofta kan den tyckas alltför abstrakt eller helt enkelt omöjlig att besvara och därmed försvinner den lätt i en vardag präglad av höga krav och snabbt tempo. Den kan också - i såväl den privata världen som i...
Pris 233,00 kr
Strang

Strang, Peter | Den ofrånkomliga gåtan

Alla tänker på det ibland. Att vi ska dö. Men är det alls något att bry sig om? Vi kommer ju ändå inte att få svar på frågan om vad döden innebär så länge vi lever. Döden förblir Den ofrånkomliga gåtan. Dock, under ytan finns ofta en oro. Så vad händer...
Pris 143,00 kr
Strang

Strang, Peter | Så länge vi lever

Vi förstår inte alltid att uppskatta det självklara, men den dag vi inser att livet är ändligt kan vi på ett bättre sätt göra kloka val och satsa på det som ger livet mening.Ur bokenVi har något viktigt att lära oss av de som drabbats av svår sjukdom,...
Pris 61,00 kr
Malabou

Malabou, Catherine | Vad ska vi göra med vår hjärna?

Neurovetenskapen har de senaste åren börjat göra sig av med den gamla modellen av hjärnan som en enhetlig och centraliserad kontrollinstans. I stället lägger man nu allt större tonvikt vid begreppet ”plasticitet”, det vill säga hjärnans förmåga att...
Pris 249,00 kr
Svenaeus

Svenaeus, Fredrik | Det naturliga

När jag hör ordet naturlig så osäkrar jag min revolver! Det har blivit valspråket för akademiker som betraktar kroppens natur som ett kulturellt skådespel eller en föråldrad livsform. Queer­filosofer och transhumanister drömmer om ett liv utan den...
Pris 200,00 kr
Hoppe

Hoppe, Hans-Hermann | Mänsklighetens historia i korthet

Ju högre statliga utgifter för social, offentlig och nationell säkerhet har blivit, desto mer har de privata egendoms­rättig­heterna eroderats, egendomen exproprierats, konfiskerats, förstörts och förringats och desto mer har människor berövats själva...
Pris 259,00 kr
Sperber

Sperber, Dan | Förnuft och fördom

Förnuftet sägs vara en unik egenskap för oss människor, grunden för vår kunskap och visdom. Men om förnuftet är så viktigt, varför har det inte utvecklats hos andra djur? Om förnuftet är att lita på, varför har det gett upphov till så mycket...
Pris 292,00 kr
Smith

Smith, Peter | Kvantmedvetandet

Mänskligheten står inför ett vägval. Ska vi fortsätta tro på orsak och verkan och blunda för de senaste rönen inom kvantfysik som talar om för oss att vi är skapare av vår egen verklighet? Vi människor består av möjligheter, inte av något bestämt. Sett...
Pris 270,00 kr
Hægerstam

Hægerstam, Glenn | Den avhumaniserade männsikan

Doc. Glenn Hægerstam har under sin medicinar- och forskargärning i huvudsak ägnat sig åt smärtlindring. Hans förra bok, Den lidande människan, handlade om lidandet hos den enskilda människan. Nu tar han i Den avhumaniserade människan upp mänsklig...
Pris 236,00 kr
Hægerstam

Hægerstam, Glenn | Den lidande människan

Doc. Glenn Hægerstam har under sin medicinar- och forskargärning i huvudsak ägnat sig åt smärtlindring. Han ger i år ut två böcker som handlar om lidande. I den föreliggande boken, Den lidande människan, handlar det om lidandet hos den enskilda...
Pris 225,00 kr
Hedberg

Hedberg, John | Livets mening

Jag (88) närmar mig gränsen till det slutliga projekt vi alla ställs inför - att dö. <br>En situation som väcker ett visst behov av acceptabel insikt om livets mening. <br>Texten redovisar en koncentrerad genomgång av Västerlandets filosofiska,...
Pris 98,00 kr
Hellström

Hellström, Silke | Resa i kärlek. Del ett

Resa i kärlek - Del ettSilke HellströmGenom En resa i kärlek får du som läsare vara vittne till en kvinnlig andlig sökare och den inre resa hon påbörjar. Hennes andliga önskan om att få möta en röst från en annan dimension beviljas, och de tidlösa...
Pris 206,00 kr