Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Teknik, industri & kommunikationer

Teknik, industri & kommunikationer

Aktiva filter

Karlsson, Svenolof | Elsystemkrisen
  • Ny

Karlsson, Svenolof | Elsystemkrisen

Energidebatten i Sverige är som en skönhetstävling. Vad tycker du bäst om, vindkraft eller kärnkraft? Det centrala problemet är dock ett annat. Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. För att upprätthålla...
Pris 178,00 kr
Gerholm, Lisa | Bygga bastu
  • Ny

Gerholm, Lisa | Bygga bastu

Har du också drömt om att bygga en egen bastu men inte riktigt vetat var du ska börja? Bygga bastu är en praktisk handbok som håller dig i handen genom hela processen, från första hammarslaget till första skopan vatten på stenarna.<br> Pedagogiska...
Pris 249,00 kr
Tegmark, Max | Life 3.0
  • Ny

Tegmark, Max | Life 3.0

Al is the future - but what will that future look like? Will superhuman intelligence be our slave, or become our god? Taking us to the heart of the latest thinking about AI, Max Tegmark, the MIT professor whose work has helped mainstream research on...
Pris 163,00 kr
Brounéus, Fredrik | Mot framtidens energi

Brounéus, Fredrik | Mot framtidens energi

Energi finns överallt. Vi tar för givet att den finns tillhands när vi vill värma upp våra hem, laga mat, använda våra datorer, mobiltelefoner, rulltrappor, lyftkranar, röntgenapparater, bussar, tåg, flygplan och bilar. Den är en självklar, ofta...
Pris 175,00 kr
Thoresson

Thoresson, Anders | Digitala identiteter

I den fysiska världen ställer frågor om identitet sällan till några större problem. Det finns ett antal godkända sätt att bevisa vem man är. På nätet är det annorlunda. I den digitala världen saknas en universell legitimation och antalet...
Pris 195,00 kr
Aldrich

Aldrich, Richard J. | Man and technology

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Aldrich+Richard+J.>Aldrich, Richard J.</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+Stolpe>Bokförlaget Stolpe</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 254,00 kr
Brounéus, Fredrik | Towards the Energy of the Future

Brounéus, Fredrik | Towards the Energy of the Future

Energy is everywhere. We just assume that it will always be there whenever we need to warm up our houses, cook dinner, use our computers, mobile phones, escalators, X-ray machines, tower cranes, buses, trains, airplanes and cars. It is a given, yet...
Pris 176,00 kr
Rydholm, Claes | Fler svenska teknikadresser

Rydholm, Claes | Fler svenska teknikadresser

Författaren presenterar här flera kända och okända uppfinningar från hela vårt avlånga land!<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Rydholm+Claes>Rydholm, Claes</A> <BR><B>Förlag:</B> <A...
Pris 249,00 kr
Ahlstrand

Ahlstrand, Rasmus | Structures of subcontracting

The Swedish building sector is rapidly changing. While construction rates are the highest they have been for 50 years, the sector is under- going structural transformation as large parts of production are externalised and both major and minor firms...
Pris 343,00 kr
Bladh

Bladh, Mats | Vägskäl i svensk energihistoria

Energi är grundläggande för det moderna samhället. Samtidigt har energiförsörjning och energianvändning skapat problem med importberoende och miljöeffekter, vilket ställt beslutsfattare inför en rad vägskäl. I denna bok beskrivs vägskäl och...
Pris 448,00 kr
Wetterberg

Wetterberg, Gunnar | Ingenjörerna

Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges moderna historia. De var ett par tusen i slutet av 1800-talet, de är flera hundratusen nu. Genom snilleföretagen gjorde de Sverige rikt, i folkhemmet konstruerade de den grundläggande välfärden - vatten och...
Pris 170,00 kr
Grimvall

Grimvall, Göran | Risker i tekniska system

Denna bok bygger på två grundtankar. Den första är att det inte finns någon absolut säker teknik, men att tekniken kan göras säkrare. Den andra är att riskerna i de tekniska systemen är nära förbundna med fördelar. Det gäller - för att citera en av...
Pris 507,00 kr
Energy and Conflict Prevention

Energy and Conflict Prevention

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Gidlunds+>Gidlunds förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Teknik,+industri+&+kommunikationer>Teknik, industri & kommunikationer</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 54605216...
Pris 206,00 kr
Nielsen

Nielsen, Hana | Coal, commerce and communism

This thesis employs an international comparative perspective to empirically analyse the Czech energy transition between 1830 and 2010. It addresses the utilization of energy in shaping modern economic growth through structural and technological change...
Pris 348,00 kr
Blomkvist

Blomkvist, Pär | Method for engineering students

Method for engineering students provides an overview of how to formulate, design, produce and deliver a thesis of good quality. The book is relevant for all types of degree projects on bachelors’ and masters’ levels and is also useful when performing...
Pris 353,00 kr
Johansson

Johansson, Glenn | Sustainable Manufacturing

The transition to more sustainable manufacturing is urgently needed. We need to produce with radically less use of energy, virgin material and other resources. As a response to those needs, sustainable manufacturing has emerged as a concept and...
Pris 408,00 kr
Agmell

Agmell, Mathias | Applied FEM of metal removal and forming

This book is an introduction to modeling of manufacturing processes, with the help of a commercial finite element software. The software chosen is Abaqus/CAE since it has the benefit of having many different FE-formulations included in the software,...
Pris 386,00 kr