Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Aktiva filter

Lockby

Lockby, Håkan | Så kom spårvägen till Lund

Sedan den 13 december 2020 rullar spårvagnar i Lund. Den nya spårvägen är den första i Sverige på 110 år och det mest omdebatterade stadsbyggnadsprojektet i Lunds historia. Ett unikt projekt som diskuterats i över 30 år, från en idé om en...
Pris 212,00 kr
Tell

Tell, Johan | Människobyn

Hur bygger vi hållbara och levande städer i framtiden? Har synen på byggande och stadskärnans funktion förändrats? Under pandemin har frågor kring hur vi ska arbeta, konsumera och leva satts på sin spets. Här delar Mats Hederos, en av Sveriges mest...
Pris 239,00 kr
Engström

Engström, Kerstin | Pathways to future cropland

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Engström+Kerstin>Engström, Kerstin</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Media-Tryck>Media-Tryck</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 316,00 kr
Vaide

Vaide, Johan | Contact Space

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Vaide+Johan>Vaide, Johan</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Media-Tryck>Media-Tryck</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 297,00 kr
Stockholm

Stockholm

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Vitterhetsakademien>Kungl. Vitterhetsakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Samhälls-+och+rättsvetenskap>Samhälls- och rättsvetenskap</A>...
Pris 264,00 kr
Bartonek

Bartonek, Anders | Minima City

Minima city är en uppgörelse med staden i tre kapitel. Utifra n en rad filosofer och författare ställs fra gan om stadens situation och framtid. Trots att mörka utveck­lingslinjer och en urholkning av stadens vitalitet är tydligt erfar­bara söker sig...
Pris 186,00 kr
Författningshandbok för byggsektorn 2021/22

Författningshandbok för byggsektorn 2021/22

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Svensk+Byggtjänst>Svensk Byggtjänst</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Samhälls-+och+rättsvetenskap>Samhälls- och rättsvetenskap</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 60142216...
Pris 1 025,00 kr
Hollertz

Hollertz, Edvard | Tåget stannar inte här längre

Pizzerian stänger klockan åtta. Fabriken har flyttat. Kommunalskatten höjs. Skolan läggs ned. Tåget stannar inte här längre.  Sänker sig mörkret över landsbygden eller finns det också en annan berättelse? Edvard Hollertz har kört kors och tvärs för att...
Pris 195,00 kr
Melin

Melin, Thomas | Rural urbanism

Varje år när sommaren kommer ersätter turister stadens egentliga invånare, som istället samlas på sina landställen. Men fler och fler människor flyttar till de stora städerna, eller dess förorter, istället för att bo kvar på landsbygden och bruka...
Pris 207,00 kr
Andersson

Andersson, Ola | Vykort från Utopia

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Andersson+Ola>Andersson, Ola</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Dokument+Press>Dokument Press</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 207,00 kr
Deverell

Deverell, Edward | Perspektiv på krishantering

Du tycker att samhällsfrågor är spännande och har ett särskilt intresse för kriser och oförutsedda händelser. Vad gör egentligen de som har ansvar och förväntningar på sig att ställa saker till rätta i en krissituation? Hur fungerar mediernas...
Pris 367,00 kr
Gustafsson

Gustafsson, Annika | Bygglovsboken

Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen....
Pris 424,00 kr