Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Elektroteknik

Elektroteknik

Aktiva filter

Holmberg, Pär | Elbrist i storstäderna

Holmberg, Pär | Elbrist i storstäderna

De senaste åren har problem med överföringsbegränsningar i elnätet blivit alltmer påtagliga i Sverige. Detta har gjort det svårt för företag att expandera sin verksamhet och lett till ökade regionala skillnader i elpriset. Forskarna Pär Holmberg och...
Pris 217,00 kr
Nylén

Nylén, Per | Syn och belysning i arbetslivet

Ämnet synergonomi handlar främst om att optimera synförhållanden och belysning. Men även om aspek­ter som inte har med seendet att göra, till exempel dagsljusets betydelse för vakenhet, hälsa och välbe­finnande. Denna bok, Syn och belysning i...
Pris 323,00 kr
Langvig

Langvig, Torsten Ragnar | Radio som hobby

Den här boken är min andra som handlar om tekniskt historiska föremål. Boken vänder sig både till dem som är intresserade av radions historia, och de som samlar eller lyssnar på radio. Förutom bilder och beskrivningar på olika äldre radio tar boken på...
Pris 226,00 kr
Ron Ramirez

Ron Ramirez, | Philco*r Radio

Finally, a superb reference book on Philco, the leading radio manufacturer during radio's Golden Age. Philco Radio: 1928-1942 not only shows many of Philco's radio receivers, but provides background on the company as well. Specifications for each model...
Pris 269,00 kr
Siggelsten

Siggelsten, Simon | El i byggnader

Boken ger en introduktion till elteknik i byggnader, lämplig för kurser inom byggutbildningar, fastighetsföretagarprogram eller som en del av installationstekniken. Den kan också läsas av yrkesverksamma som söker en introduktion till...
Pris 370,00 kr
CEDIA

CEDIA, | Home Theaters And Electronic Houses

Pull up a seat for a colorful tour of sound-proofed, silver-screened retreats fit for movie stars, Starship commanders, and sultans. Take an ultra-privileged tour through some of today's finest high-tech homes, where room-by-room sensors and touch-pad...
Pris 372,00 kr
Gustafsson

Gustafsson, Fredrik | Statistical sensor fusion

Sensor fusion deals with merging information from two or more sensors, where the area of statistical signal processing provides a powerful tool­box to attack both theoretical and practical problems.The objective of this book is to explain state of the...
Pris 635,00 kr
Ahlin

Ahlin, Lars | Principles of wireless communications

This textbook provides the reader with a basic understanding of the design and analysis of wireless and mobile communication systems. It deals with the most important techniques, models and tools used today in the design of mobile wireless links and...
Pris 626,00 kr
Kronkvist

Kronkvist, Sven-Bertil | Förbindningsteknik

Mjuklödning och kontaktpressning ingår i många el- och elektronikarbeten. Bokens steg-för-steg-instruktioner ger färdigheter inom dessa områden. <br>Färdigheter som kan överföras och utvecklas i verkliga arbetssituationer.<br><br>Övningarna i...
Pris 201,00 kr
Lind

Lind, Marianne | Ljussätt staden

Ljussätt staden är värdefull för dig som på något sätt berörs av ljusdesign i ditt yrkesliv eller som studerar ämnet. Boken är även till glädje för dig som är intresserad av utomhusbelysningen i staden där du bor och vill få kunskap att förmedla dina...
Pris 563,00 kr
Forsberg

Forsberg, Jonas | Börja med elektronik och Arduino

Börja med elektronik och Arduino är avsedd som handledning för alla som börjar studera elektronik och inbyggda system. Hårdvaran som används i inbyggda system utgörs av Arduino Leonardo som är ett kretskort i den välkända öppna hårdvaran Arduino. För...
Pris 377,00 kr
Karlström

Karlström, Bill | Kretsanalys

Analys av elektriska kretsar är viktigt inom alla områden av elektrotekniken, från analog förstärkarteknik och digitalteknik till beräkningar på kraftelektronisk apparatur och trefas elkraftöverföringar. Boken tar upp Kirchhoffs grundläggande lagar för...
Pris 459,00 kr
Langvig

Langvig, Torsten | El helt enkelt

Den här boken förklarar på ett lättsamt sätt vad elektricitet är och hur det fungerar, allt ifrån skillnaden mellan spänning och ström till trefas. Boken berättar om elektricitetens historia från det att vi fick el i slutet av 1800-talet fram till...
Pris 215,00 kr
Zweigbergk

Zweigbergk, Anette | Ellära och elteknik

Ellära och elteknik<br>Hur kopplas battericeller i en elbil?Vad menas med huvudspänning och fasspänning?Hur distribueras el och vad är elkvalitet?<br>Boken omfattar bl.a. likström, begrepp och beräkningar för växelström samt trefassystem med Y- och...
Pris 313,00 kr
Langvig

Langvig, Torsten | Telefonen då och nu

Den här boken är den första som handlar om tekniskt historiska föremål. Boken vänder sig både till den äldre och yngre generationen. Den äldre som kommer ihåg när en telefon var en telefon, och den yngre som bara har sett en smartphone. Förutom bilder...
Pris 211,00 kr
Molin

Molin, Bengt | Analog elektronik

I denna bok behandlas huvudsakligen konstruktion och dimensionering av förstärkarkopplingar. Boken har ett top-down-upplägg i presentationen av ämnesområdet. Att se till användning och vilka egenskaper kretsar skall ha innan man fördjupar sig i...
Pris 492,00 kr
Johnsson

Johnsson, Bo | Ellära trefas Faktabok

I Ellära trefas får eleven kunskaper om hur trefasspänning alstras och distribueras, hur den transformeras och hur den kopplas till en central, vad som menas med symmetriska och osymmetriska belastningar.Läs merBeräkningar och mätningar av strömmar och...
Pris 593,00 kr
Nordlund

Nordlund, Lars | Grundläggande elektronik

Boken Grundläggande Elektronik behandlar grunderna i analog elektronik. Den är i första hand avsedd att användas inom högskolornas ingenjörsutbildningar, men kan också användas inom andra utbildningar där grundläggande beräkningsmetoder inom elläran...
Pris 449,00 kr
Johnsson

Johnsson, Bo | Ellära 2000/Ellära A Övn hft

Ellära A och B är ett läromedel för gymnasiekurserna Ellära 1 och 2.Läs merEllära AEleven får arbeta med lik- och växelströmskretsar med resistiva belastningar. Läromedlet tar upp kondensatorns funktion i likströmskretsar samt behandlar transformatorns...
Pris 292,00 kr
Johnsson

Johnsson, Bo | Ellära 2000/Ellära B Övn hft

Ellära A och B är ett läromedel för gymnasiekurserna Ellära 1 och 2.Läs merEllära AEleven får arbeta med lik- och växelströmskretsar med resistiva belastningar. Läromedlet tar upp kondensatorns funktion i likströmskretsar samt behandlar transformatorns...
Pris 292,00 kr
Jönsson

Jönsson, Göran | Tillämpad Ellära

Boken är en grundläggande introduktion till ellära med inriktning mot tillämpningar. Framställningen startar med en historisk genomgång av de upptäckter som ledde fram elektrifieringen av vårt samhälle.<br><br>I det andra kapitlet introduceras...
Pris 316,00 kr
Haag

Haag, Bengt | Industriell systemteknik

Från att tidigare betraktat elkraft och elektronik som smärre beståndsdelar i storartade mekaniska konstruktioner, har dessa områden idag fått en framträdande roll även för icke-elektriker. Den ökade automatiseringen i tung industri, har inneburit att...
Pris 577,00 kr
Hemert

Hemert, Lars-Hugo | Digitala kretsar

Denna bok behandlar grundläggande digitalteknik. Eftersom grundläggande digitalteknik till stor del handlar om kombinations- och sekvenskretsar, behandlas detta utförligt i boken. Många av kretsarna beskrivs också i det standardiserade...
Pris 603,00 kr