Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Folkbildning

Folkbildning

Aktiva filter

Sohlman

Sohlman, Irma | Den historiska bokcirkeln

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sohlman+Irma>Sohlman, Irma</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kulofri+>Kulofri förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 196,00 kr
Vulovic

Vulovic, Frank Jimmy | Bokstavskamp

Litteratur kan förändra liv. En människa kan i skönlitterära berättelser hitta både sig själv och sin väg genom livet. Men kanske viktigare, berättelserna hjälper oss också att hitta varandra. De kan förändra samhällen. 1900-talets svenska...
Pris 184,00 kr
Folkbildning & Forskning 2020. Årsbok 2020

Folkbildning & Forskning 2020. Årsbok 2020

I årsboken för 2020 läggs stor tonvikt vid folkbildning i Norden genom texter om aftonskolor och folkhögskolor i Danmark, medborgarinstitut i Finland och studieförbunden i Norge. Exempel på nordisk folkbildningsforskning från Finland och en översikt...
Pris 176,00 kr
Lärandets mångfald : om vuxenpedagogik och folkbildning

Lärandets mångfald : om vuxenpedagogik och folkbildning

Sverige har ett unikt system för vuxnas deltagande i arrangerat lärande inom ramen för kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och studiecirklar. Dessa verksamheter står under ständig förändring i fråga om vem som deltar, hur de finansieras, vilket...
Pris 410,00 kr
Folkbildning & Forskning. Årsbok 2019

Folkbildning & Forskning. Årsbok 2019

Folkbildning & forskning, årsbok 2019, innehåller ett tjugotal artiklar under fyra teman: 1. Folkbildning i tidens spegel, 2. Medborgardialoger och sociala rörelser, 3. Biblioteket som ett socialt och digitalt torg, 4. Om folkbildning, sanningssökande...
Pris 158,00 kr
Folkbildning & Forskning. Årsbok 2017

Folkbildning & Forskning. Årsbok 2017

Föreningen för folkbildningsforskning sprider resultat av forskning och andra studier om folkbild- ning. Flera av bidragen i årets årsbok handlar om hur man kan motverka att klyftan mellan forsknin- gen och allmänheten fortsätter att öka. Är en ny...
Pris 204,00 kr
Aagård

Aagård, Martin | Bildning : då, nu, sen

Vad är bildning? Vad borde det vara? Vem är det som ska bildas, och vem är det som ska bilda? Har synen på bildning förändrats? Och hur ser vi på bildning i framtiden? Nio författare vänder och vrider på bildningsbegreppet i var sin personligt hållen...
Pris 196,00 kr
Folkbildning & Forskning. Årsbok 2014-2015

Folkbildning & Forskning. Årsbok 2014-2015

Globala och pedagogiska utmaningar är temat för 2014-15 års årsbok från Föreningen för folkbildningsforksning. Årsboken samlar en mängd inspirerande artiklar från forskare och folkbildare som på olika sätt möter utmaningar i sin verksamhet. Läs bland...
Pris 179,00 kr
Folkbildning & Forskning. Årsbok 2016

Folkbildning & Forskning. Årsbok 2016

Vikten av att hitta sin egen historia är temat i fyra bidrag i årsboken. Det handlar bland annat om den framgångs- rika grävrörelsen som nådde sin kulmen i slutet av 1970-talet. Ett annat tema handlar om vikten av att läsa och samtala. Två andra teman...
Pris 188,00 kr
Bengtsson

Bengtsson, Jesper | Folkbildningens 00-tal

Folkbildningens 00-tal var ett decennium fullt av frågetecken. Vad skulle USA göra i kriget mot terrorismen? Vad betyder Kinas växande dominans? Är klimathotet verkligt? Hur påverkar IT, sociala medier och en allt tydligare urbanisering oss människor?...
Pris 228,00 kr