Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Sociala frågor

Sociala frågor

Det finns 123 produkter.

Visar 1-24 av 123 objekt

Aktiva filter

Drewsen, Annelie | Vilja veta

Drewsen, Annelie | Vilja veta

Sápmi är ett landområde, men ordet används också när man talar om samer och samisk kultur. I många år var rasismen mot samer utbredd i Sverige. Staten tvingade många samer att flytta, och de fick inte lära sig samiska i skolan. Varför var det så? Och...
Pris 265,00 kr
Dömstedt, Tomas | Den svenska välfärden

Dömstedt, Tomas | Den svenska välfärden

Vad består den svenska välfärden egentligen av? Och hur har den kommit till? Välfärden har byggts av politiska beslut och människors vilja att organisera sig för att förändra och förbättra. Men välfärden är inte självklar. De förmåner och rättigheter...
Pris 265,00 kr
Svallfors

Svallfors, Stefan | Vem älskar välfärdsstaten?

Som följd av den ekonomiska krisen på 1970-talet blev den svenska välfärdsstaten utsatt för så stark kritik att många talade om en förändring i själva det politiska debattklimatet. Av denna undersökning framgår dock att den offentliga sektorn...
Pris 164,00 kr
Bortom systemskiftet

Bortom systemskiftet

Det välfärdssamhälle som skapades i Sverige under 1900-talet har under tre decennier omvandlats i snabb takt. Urholkade socialförsäkringssystem, långtgående marknadslösningar inom välfärdens kärnområden och individualisering av sociala problem har...
Pris 227,00 kr
Dahlström-Lannes

Dahlström-Lannes, Monica | Blåmärken får vi alla

Brott ska utredas förutsättningslöst, risker bedömas och barn skyddas. Ändå havererar barns rättsskydd. Barn lider, barn dödas. Efteråt förfasar sig vuxenvärlden. Vad var det som hände? Hur kunde det hända? Varningssignalerna ignoreras och samma...
Pris 260,00 kr
Merlöv, Alf | Bättre kan vi! Eller?

Merlöv, Alf | Bättre kan vi! Eller?

Bättre kan vi! Eller?<br><br>Våra svenska städer har under ett halvt århundrade genomgått stora förändringar. Ingen kunde under 1960-talet föreställa sig det samhälle vi har idag. Särskilt har utmaningarna, som i en stad som Malmö, varit både många och...
Pris 180,00 kr
Henriksson

Henriksson, Erik | Det sjuka landet

I marknadsekonomin finns positiva mekanismer, dessa saknas helt inom det offentliga. Det finns dessutom inbyggda negativa mekanismer inom det offentliga, på tennisspråk skulle man kalla detta för ett dubbelfel.<br> <br>Det sjuka landet är en...
Pris 249,00 kr
Linde

Linde, Stig | Välfärdens aktörer

Människor och organisationer är i blickfånget i den här antologin. I socialt arbete och andra organiserade välfärdsinsatser förenas de i vad vi kallar ett aktörskap. Individerna samspelar med de organisationer de verkar i, utifrån en yrkesroll eller...
Pris 349,00 kr
Bergström

Bergström, Christer | Svar till din fördomsfulle släkting

Med den här behändiga lilla handboken hittar du svar till din fördomsfulle släkting. Här finns det mesta av vanliga fördomar samlat, med väl genomtänkta svar och argument. Med denna bok räddar du nog friden på släktmiddagen. Allt är skrivet med...
Pris 158,00 kr
Vamstad

Vamstad, Johan | Valfri välfärd

Valfrihet är ett djupt ideologiskt begrepp. Valfrihet i välfärden synliggör som få andra frågor en spricka rakt igenom den svenska politiska scenen: det ses som en väg till ökat inflytande för varje medborgare eller som ett recept på ökad...
Pris 222,00 kr
Wirtén

Wirtén, Per | Mitt hemland

Vi svenskar är de motvilliga européerna. Med hjälp av politiska debattböcker, filmer och romaner undersöker Per Wirtén vårt lands besvärliga förhållande till Europasamarbetet. Sedan andra världskriget har Sverige varit landet som alltid vet bäst. Hur...
Pris 212,00 kr
Vad händer nu?

Vad händer nu?

Pandemin har ställt stora delar av välfärden på sin spets, och både styrkor och svagheter har visat sig. Men vad ska vi dra för slutsatser av pandemin? Hur ska välfärden utvecklas när samhället återgår till det normala. I denna antologi skriver några...
Pris 207,00 kr
Säfvelin

Säfvelin, Ylva | Det var här vi byggde landet

Arbetarrörelsen har på många sätt präglat det svenska samhället men de fysiska minnesmärkena är få. Med den här boken kan du vandra på egen hand i arbetarrörelsens fotspår på en rad svenska orter.<br> <br>Bland de många platser som tas upp finns...
Pris 339,00 kr
Mahmood, Qaisar | Den besvärliga mångfalden

Mahmood, Qaisar | Den besvärliga mångfalden

Mångfald, ett ord som cirkulerar överallt men vars betydelse sällan konkretiseras. För att förstå vår komplexa samtid är det oumbärligt att omge oss med olikheter och se samhället ur olika perspektiv. Men samtidigt är det inte alltid bekvämt att möta...
Pris 104,00 kr
Hervik

Hervik, Peter | The Danish Muhammad cartoon conflict

English abstract <br>The “Muhammad crisis,” the “Muhammad Cartoon Crisis,” or “The Jyllands-Posten Crisis” are three different headings used for the global, violent reactions that broke out in early 2006. The cartoon crisis was triggered by the...
Pris 207,00 kr
Nordling

Nordling, Vanna | Destabilising Citizenship Practices?

Globalisation of the economy, as well as movement of people and increasing securitisation of borders, have challenged and to different degrees destabilized forms of national belonging and solidarity. Such developments produce new borders and...
Pris 386,00 kr
Marklund

Marklund, Staffan | Paradise lost?

I denna jämförande studie av de fyra nordiska länderna visas hur litet den traditionella välfärdspolitiken påverkades av välfärdskrisen mot slutet av 70-talet. Inhemska faktorer som graden av universalism, folkligt stöd, arbetsmarknadspolitiska...
Pris 180,00 kr
Carlén

Carlén, Stefan | Sysselsättningskoden

Hur kan vi bygga ett samhälle med full sysselsättning där vi också värnar jämlikhet och trygghet på arbetsmarknaden? Något händer med samhällen som under lång tid präglas av hög arbetslöshet. Individer drabbas, livschanser spolieras och samhällsbygget...
Pris 244,00 kr
Rojas

Rojas, Mauricio | Farväl till gemenskapen

Mer än femton år har gått sedan den första utgåvan av Farväl till gemenskapen. Förändringen av Sverige har fortsatt med oförminskad kraft. Rojas slutsats förblir aktuell: Det finns ingen återvändo till den typ av gemenskap som en gång definierade...
Pris 64,00 kr
Erlandsson

Erlandsson, Åsa | Försvunnen

Denna bok innehåller kunskap som kan rädda liv. Hur hittar du en försvunnen person? Och hur blir du själv hittad om du gått vilse?Varje år anmäls tusentals personer försvunna. Förr var sökandet främst en uppgift för polis och räddningstjänst. Idag är...
Pris 223,00 kr
Malmsten

Malmsten, Lars | Att förebygga identitetsstölder

Det blir allt vanligare med identitetsstölder. Dessa leder till stora lidanden för människor ur alla samhällskategorier. I denna skrift ges förslag på hur man kan motverka denna utveckling.<br>Vem som ytterst bör och kan ta ansvar för att vitsorda en...
Pris 387,00 kr