Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Kunskaps- & vetenskapsteori

Kunskaps- & vetenskapsteori

Det finns 127 produkter.

Visar 1-24 av 127 objekt

Aktiva filter

Morton, Adam | Guide through the theory of knowledge
  • Ny

Morton, Adam | Guide through the theory of knowledge

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Morton+Adam>Morton, Adam</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Blackwell+Publishers>Blackwell Publishers</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 471,00 kr
Dahlberg

Dahlberg, Karin | Reflective Lifeworld Research

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Dahlberg+Karin>Dahlberg, Karin</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Studentlitteratur+AB>Studentlitteratur AB</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 368,00 kr
Borders and the Changing Boundaries of Knowledge

Borders and the Changing Boundaries of Knowledge

What is the relationship between borders and knowledge? How do changes in territorial and social borders affect knowledge’s epistemic boundaries; how do changed knowledge boundaries affect physical borders? Which is more resilient; which seems to...
Pris 307,00 kr
Alvehus

Alvehus, Johan | Formulating research problems

What constitutes a good research problem? And how do you go about formulating one? Whereas the research problem is one of the key components of an academic thesis, formulating research problems has been surprisingly neglected in the literature on...
Pris 273,00 kr
Forms of knowledge : developing the history of knowledge

Forms of knowledge : developing the history of knowledge

The history of knowledge is a dynamic field of research with bright prospects. In recent years it has been established as an exciting, forward-looking field internationally, with a strong presence in the Nordic countries.Forms of Knowledge is the first...
Pris 229,00 kr
Foucault

Foucault, Michel | Vetandets arkeologi

Den gängse filosofin hävdar att subjektet och förnuftet måste få härska -- i människans namn. Men blir den verkliga människan mindre mänsklig, om vi berövar den abstrakta människan hennes ställning som förklaringsfaktor till allting? Det är Foucaults...
Pris 196,00 kr
Klingberg, Gunilla | Kvalitativa metoder helt enkelt!

Klingberg, Gunilla | Kvalitativa metoder helt enkelt!

Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod. I boken beskrivs exempelvis olika typer av intervjuer, fenomenologi, grundad teori, innehållsanalys...
Pris 387,00 kr
Rönnbäck

Rönnbäck, Ivar | No. 5

Ivar Rönnbäck är författaren som valt att ägna sitt liv åt att skriva böcker i filosofi om frågan om mänsklighetens överlevnad på planeten jorden. Här kommer hans biografi. En kort liten bok men som är full av personliga betraktelser över hans väg...
Pris 146,00 kr
Rönnbäck

Rönnbäck, Ivar | Född 1964

Ivar Rönnbäcks andra bok. 52 filosofiska texter vars underliggande tema är den ohyggliga och profetiska frågan om mänsklighetens hela överlevnad på planeten jorden. Radikal och omvälvande författare som lyckas skriva filosofi med fri och levande penna....
Pris 200,00 kr
Nehls

Nehls, Eddy | Nybörjarens guide till vetenskapligt tänkande

Vetenskapligt tänkande är en förmåga som inte går att utveckla genom att läsa anvisningar eller följa tydliga instruktioner – vilket många studenter efterfrågar och lärare delar ut i akt och mening att underlätta arbetet. Problemet med reglerna och...
Pris 355,00 kr
Bacon, Francis | Novum Organum

Bacon, Francis | Novum Organum

Bacon betonar vikten av att experimentera, av att systematiskt och under kontrollerade former göra observationer, av att utsätta teorier och hypoteser för en reell prövning och att inte bara nöja sig med att leta efter ett fåtal bekräftande instanser....
Pris 260,00 kr
Ejvegård

Ejvegård, Rolf | Vetenskaplig metod

Denna grundläggande handledning i författandet av vetenskapliga examensarbeten, uppsatser och rapporter föreligger nu i en fjärde omarbetad version.Boken presenterar vanligt förekommande vetenskapliga forskningsmetoder och tekniker. Författaren redogör...
Pris 347,00 kr