Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Kunskaps- & vetenskapsteori

Kunskaps- & vetenskapsteori

Det finns 155 produkter.

Visar 1-24 av 155 objekt

Aktiva filter

3rd earl av Shaftesbury
  • Ny

3rd earl av Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper | Moralisterna

Den tredje earlen av Shaftesbury (16711713) var en av 1700-talets mest inflytelserika filosofer. Dialogen Moralisterna är Shaftesburys viktigaste verk, i vilket han undersöker den godhet, kärlek och skönhet som utmärker naturen och samhället. Med sin...
Pris 186,00 kr
Ruin

Ruin, Hans | Den konstgjorda intelligensens gränser

Ända sedan 1800-talets början har det funnits en rädsla för att konstgjorda intelligenser ska ta över världen. Då var det Frankensteins monster, nu är det AI (artificiell intelligens) som uppfattas som ett hot. Genombrottet för AI kom då teknikerna gav...
Pris 53,00 kr
Klingberg

Klingberg, Gunilla | Kvalitativa metoder helt enkelt!

Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod. I boken beskrivs exempelvis olika typer av intervjuer, fenomenologi, grundad teori, innehållsanalys...
Pris 392,00 kr
Läran om penningen

Läran om penningen

Varför bråkade Keynes med Hayek? Hur kunde Ludwig van Mises se demokratins undergång i Georg Friedrich Knapps penninglära? Vilken penningordning gynnar företagandet och samhället bäst? Är pengar en vara som alla andra? Eller skall staterna skapa en...
Pris 196,00 kr
Pröckl

Pröckl, Maria | Tyngd, sväng och empatisk timing

Hur är kunskap kroppslig och vilken betydelse har kroppslig kunskap för mellanmänskliga yrkespraktiker?<br><br>I föreliggande doktorsavhandling undersöks förskollärares praktiska och kroppsliga kunskaper som exempel på en yrkesgrupp där relationell och...
Pris 233,00 kr
Chang

Chang, Ruth | Svåra val och rationella agenter

Vad gör ett val svårt? I den här boken diskuterar filosofen Ruth Chang tre vanliga svar på frågan, och lägger därefter fram ett eget förslag. <br><br>Svåra val, menar hon, är inte svåra på grund av vår okunskap, eller för att värden är inkommensurabla,...
Pris 199,00 kr
Brinkkjaer

Brinkkjaer, Ulf | Vetenskapsteori för lärarstudenter

Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera över...
Pris 321,00 kr
Starrin

Starrin, Bengt | Kvalitativ metod och vetenskapsteori

Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Syftet med denna bok är därför att förmedla ett antal...
Pris 336,00 kr
Parfit

Parfit, Derek | Moral och rationalitet

Moral och rationalitet kan läsas som ett koncentrat av centrala delar av det som skulle bli Derek Parfits mästerverk, boken Reasons and Persons (1984). Han formulerar här de sociala dilemman och problem vi måste förstå bättre, liksom skisserna till de...
Pris 199,00 kr
Ahlin Marceta

Ahlin Marceta, Jesper | Vi är alla individualister

Sverige påstås ofta vara ett av världens mest individualistiska länder. Här anses varje individ äga en okränkbar rätt att forma sitt eget liv utan hänsyn till kollektivet. Religion, kultur, till och med familjen, äger ett värde bara så länge dessa är...
Pris 184,00 kr
Dahlberg

Dahlberg, Karin | Reflective Lifeworld Research

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Dahlberg+Karin>Dahlberg, Karin</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Studentlitteratur+AB>Studentlitteratur AB</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 372,00 kr