Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Pedagogisk metodik

Pedagogisk metodik

Det finns 588 produkter.

Visar 1-24 av 588 objekt

Aktiva filter

Tuvhav Gullberg, Eva | Förskoleserien Estetiken i praktiken
  • Ny

Tuvhav Gullberg, Eva | Förskoleserien Estetiken i praktiken

Syftet med boken är att få dig som pedagog att känna lusten, glädjen och motivation till skapandet och estetikens alla olika uttryckssätt, att våga prova, undersöka och experimentera! I boken får du nödvändiga verktyg för hur man på förskolan kan...
Pris 343,00 kr
Reidefors, Laila | Föreläsningen
  • Ny

Reidefors, Laila | Föreläsningen

Bestämd men nervös kliver Vanja återigen upp på scenen för att föreläsa om minimikraven som måste uppfyllas på en förskola. Vanja är så pass gammal att hon har jobbat inom förskolan när arbetsvillkoren för de anställda var betydligt bättre. Till och...
Pris 201,00 kr
Cor-pedagogik
  • Ny

Cor-pedagogik

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kunskap+till+Hälsa>Kunskap till Hälsa</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Pedagogik,+uppfostran+&+undervisning>Pedagogik, uppfostran & undervisning</A>...
Pris 525,00 kr
Blomqvist, Patricia | Upptäck språket i förskolan
  • Ny

Blomqvist, Patricia | Upptäck språket i förskolan

Med det här materialet får du underlag för att arbeta med språket i förskolan. Tanken är att du ska kunna göra nedslag i boken och hitta övningar och aktiviteter inom det område barnen intresserar sig för just nu, eller för att få stöd och inspiration...
Pris 481,00 kr
de Ron, Anette | Förskoleserien Lyft fram matematiken

de Ron, Anette | Förskoleserien Lyft fram matematiken

Lyft fram matematiken<br>Barnen använder ofta matematik i sin lek och vardag, som när de till exempel ägnar sig åt sortering och undersökning av material. Men för dem är det inte alltid en medveten handling som de kan sätta ord på. Därför behöver du...
Pris 343,00 kr
Wåhlin-Öster, Cecilia | Uppleva, känna, skapa!

Wåhlin-Öster, Cecilia | Uppleva, känna, skapa!

Inspirationsbok för skapande verksamheter<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Wåhlin-Öster+Cecilia>Wåhlin-Öster, Cecilia</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Förlags+AB+Björnen>Förlags AB...
Pris 217,00 kr
Drugli, May-Britt | Introduktion och föräldrasamarbete

Drugli, May-Britt | Introduktion och föräldrasamarbete

Denna bok handlar om den viktiga övergången från hem till förskola och ingår i serien ”De yngsta i förskolan - från forskning till praktik”, som efterföljare till Att rusta barn för livet - förskolans arbete för barns positiva utveckling...
Pris 343,00 kr
I rörelse : Estetiska erfarenheter i pedagogiska sammanhang

I rörelse : Estetiska erfarenheter i pedagogiska sammanhang

Den estetiska erfarenheten, som startar – men inte slutar – med konsten, är en erfarenhet som motiverar, engagerar och stimulerar. Den sätter oss i rörelse, får oss att utmana gränser och vända upp och ner på våra invanda föreställningar. Det som...
Pris 249,00 kr
Edlund, Lena | De yngsta barnen och värdegrunden

Edlund, Lena | De yngsta barnen och värdegrunden

Att arbeta med värdegrunden i förskolan är att forma framtidens demokratiska samhälle. Här möts de stora frågorna om alla människors lika värde, om jämställdhet och solidaritet. Hur kan vi ta oss an det tillsammans med de yngsta barnen?   Lena Edlund...
Pris 261,00 kr
Eskilsson, Lena | Honorine Hermelin

Eskilsson, Lena | Honorine Hermelin

År 2021 var det 100 år sedan Sveriges kvinnor för första gången fick rösta i ett riksdagsval. År 1922 genomfördes urkursen vid Fogelstad Kvinnliga medborgarskola. Fram till år 1954 deltog över 2 000 kvinnor i kurser på skolan. I den här skriften får vi...
Pris 164,00 kr
Wångersjö, Maria | Nyanlända i förskolan

Wångersjö, Maria | Nyanlända i förskolan

Hur kan förskolan ta emot nyanlända barn och deras föräldrar på bästa sätt? <br>Den här boken handlar om projektet Barnets bästa som genomförts i stadsdelar i nordöstra Göteborg som sedan länge tar emot många nyanlända barn. Utifrån enskilda förskolors...
Pris 339,00 kr
Persson, Sara | Input Nyanlända elever

Persson, Sara | Input Nyanlända elever

Skolan betyder oerhört mycket för nyanlända barn. Den innebär lärande och kunskaper, men också trygghet, stabilitet, lek och kompisrelationer. <br> I den här boken får du läsa om hur du kan göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som...
Pris 343,00 kr
Palm, Linda | Rutan och Randan - Fem matematiksagor

Palm, Linda | Rutan och Randan - Fem matematiksagor

Rutan och Randan fem matematiksagor<br><br>Materialet består av fem berättelser med matematiskt innehåll. Varje bok tar upp ett matematiskt område ur förskolans läroplan. I varje bok finns reflekterande frågor och tips på hur pedagogen kan arbeta...
Pris 423,00 kr
Vad säger forskningen om svensk förskola?

Vad säger forskningen om svensk förskola?

Boken ger en samlad bild av forskningen kring centrala frågor inom svensk förskola idag. Boken behandlar en rad kunskapsområden:- Svensk förskola i ett internationellt perspektiv- Vad som kännetecknar undervisning i förskolan- Lekens respektive...
Pris 313,00 kr