Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Pedagogisk metodik

Pedagogisk metodik

Det finns 571 produkter.

Visar 1-24 av 571 objekt

Aktiva filter

Kroksmark, Tomas | Tio forskare om ämnesdidaktik
 • Ny

Kroksmark, Tomas | Tio forskare om ämnesdidaktik

Ämnesdidaktiken är en viktig del av lärarutbildningen och den mest avgörande komponenten i det som kallas avancerad lärarkompetens. Ämnesdidaktiken ansvarar för att lärarstudenter och lärare behärskar skolans ämnen så att de kan undervisa om dem på ett...
Pris 334,00 kr
Blikstad-Balas, Marte | Omstart för skolans digitalisering
 • Ny

Blikstad-Balas, Marte | Omstart för skolans digitalisering

Digitalisering i skolan är en fråga som väcker starka känslor. Svärmisk teknikromantik möter domedagsprofetior om att vi förslavas av våra skärmar. Ofta kretsar debatten kring ordet framtiden, trots att datorerna funnits i våra skolor i flera...
Pris 292,00 kr
Lunde, Olav | MIO
 • Ny

Lunde, Olav | MIO

MIO: Matematiken – Individen – Omgivningen är ett material som hjälper pedagoger att observera hur matematiska färdigheter utvecklas hos barn i förskoleåldern. MIO som analysredskap visar vad som kan utvecklas i det pedagogiska utbudet på en förskola....
Pris 568,00 kr
Heard, Georgia | Allt gott på jorden och i solen
 • Ny

Heard, Georgia | Allt gott på jorden och i solen

Det lilla barnet överraskar oss ofta med sitt rika och fantasifulla språk. Det har lätt att finna ett bildrikt och poestiskt uttryck för sina upplevelser. Att läsa och skriva dikter med skolbarn är ett sätt att bevara och vidareutveckla barnets...
Pris 244,00 kr
Linde, Göran | Det ska ni veta!
 • Ny

Linde, Göran | Det ska ni veta!

Boken handlar om läroplansteori i vid mening, om vilket innehåll som väljs i organiserad utbildning och hur det går till. Urvalet sker ur till exempel förändrade läroplaner med tillägg, ändringar och tolkningar i relation till arbetet i klassrummet....
Pris 318,00 kr
Zetterholm, Elisabeth | Perspektiv på svenskt uttal
 • Ny

Zetterholm, Elisabeth | Perspektiv på svenskt uttal

Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja och producera allt ifrån ljudsegment till enskilda ord och prosodiska element, att få grepp om olika uttalsvarianter och förstå relationen mellan...
Pris 370,00 kr
Edling, Silvia | Läroplansteori för lärare : en introduktion
 • Ny

Edling, Silvia | Läroplansteori för lärare : en introduktion

Läroplanen är ett viktigt styrdokument för lärare, men det räcker inte att lärare oreflekterat utför det som står där. Läroplanens innehåll måste tolkas och sättas i ett sammanhang. Läroplansteorin hjälper oss till exempel att förstå vilka historiska...
Pris 313,00 kr
Dahlin, Monica | TIL
 • Ny

Dahlin, Monica | TIL

TIL - Tidig Intensiv Lästräning 12 veckor är en kort period i ett barns liv men de veckorna kan få avgörande betydelse för barnets framtid! Alla barn testas under hela första läsåret och i början av årskurs 2. De barn som behöver hjälp erbjuds 12...
Pris 301,00 kr
Larsson, Karolina |...
 • Ny

Larsson, Karolina | Språklig förebild i förskolan

Språklig förebild i förskolan Språklig förebild i förskolan ger en teoretisk bakgrund för att vidga läsarens förståelse om varför och vad vi behöver tänka på som språkliga förebilder. Hur kan vi skapa en språkmiljö som ger varje barn förutsättningar...
Pris 330,00 kr
Krantz, Ramona | Barnskötare
 • Ny

Krantz, Ramona | Barnskötare

Barnskötaren ska i sitt uppdrag i förskolan främja barns utveckling och lärande vilket innebär att vara en tydlig del i barnens lärprocesser och medverka i undervisningen. Detta förutsätter att man som barnskötare är insatt i läroplanen, förstår sitt...
Pris 329,00 kr
Stier, Jonas | Förskollärarens pedagogiska ledarskap
 • Ny

Stier, Jonas | Förskollärarens pedagogiska ledarskap

En legitimerad förskollärare är ”spindeln i nätet” i förskolan och ansvarar för att undervisningen och verksamheten bedrivs enligt läroplanen. Därför behöver förskolläraren bra relationer och välfungerande kommunikation både med sina kollegor i...
Pris 323,00 kr
Persson, Sara | Input Nyanlända elever
 • Ny

Persson, Sara | Input Nyanlända elever

Skolan betyder oerhört mycket för nyanlända barn. Den innebär lärande och kunskaper, men också trygghet, stabilitet, lek och kompisrelationer. I den här boken får du läsa om hur du kan göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som...
Pris 333,00 kr