Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Arbete & arbetsmarknad

Arbete & arbetsmarknad

Det finns 314 produkter.

Visar 1-24 av 314 objekt

Aktiva filter

Bruder, Jessica | Nomadland FTI

Bruder, Jessica | Nomadland FTI

The inspiration for the award-winning film Nomadland starring Frances McDormand.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Bruder+Jessica>Bruder, Jessica</A> <BR><B>Förlag:</B> <A...
Pris 141,00 kr
Arbetsoförmåga

Arbetsoförmåga

Arbets(o)förmåga är ett begrepp som i såväl samhällsdiskussion som vetenskaplig litteratur används på många sätt och med olika underliggande betydelser. Därmed väcker begreppet många frågor. Till exempel: Hur kopplas arbets(o)förmågan till arbetets...
Pris 355,00 kr
Bokelund-Svensson, Ulf | Anställda

Bokelund-Svensson, Ulf | Anställda

ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok.<br>Boken är komplett och beskriver alla reglerna kring en anställning. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning och uppsägning är några av de saker boken tar upp.<br><br>Du...
Pris 577,00 kr
Torp, Elinor | Vi, skuggorna

Torp, Elinor | Vi, skuggorna

Det viktigaste samhällsreportaget på många år. - Göran GreiderAura kom i tron att det här landet var någorlunda fredat från mygel och korruption. Hon visade sig ha fel. Wilder bodde i sin arbetsgivares garage i fyra och ett halvt år. Jag var inte ens...
Pris 233,00 kr
Plats för vem?

Plats för vem?

Arbetet har stor betydelse i de flesta människors liv. Ett jobb innebär, i bästa fall, en meningsfull sysselsättning och social samvaro. Exkludering från arbetsmarknad och arbetsliv har däremot motsatta, negativa effekter.I Plats för vem? diskuterar...
Pris 234,00 kr
Iseskog, Tommy | Att läsa Personaljuridik

Iseskog, Tommy | Att läsa Personaljuridik

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Iseskog+Tommy>Iseskog, Tommy</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/IJK+>IJK förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sociologi>Sociologi</A>...
Pris 336,00 kr
Åhnberg, Lars | Arbetsrätt 2022

Åhnberg, Lars | Arbetsrätt 2022

Arbetsrätt 2022 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:<br><br>• Medbestämmandelagen (MBL)<br>• Utstationeringslagen<br>• Lagen om anställningsskydd (LAS)<br>• Uthyrningslagen<br>• Främjandelagen<br>•...
Pris 186,00 kr
Eklöf, Mats | Psykosocial arbetsmiljö

Eklöf, Mats | Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön är en väsentlig del av det som i arbetsmiljö­j­uridiska sammanhang kallas organisatorisk och social arbetsmiljö. Vad är då psykosocial arbetsmiljö? Vilka goda och onda effekter kan kopplas till psykosocial arbetsmiljö? På...
Pris 406,00 kr
Öman, Sören | Anställningsskyddspraxis

Öman, Sören | Anställningsskyddspraxis

Det här är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden så att man kan se hur bl.a....
Pris 652,00 kr
Torp, Elinor | Vi, skuggorna

Torp, Elinor | Vi, skuggorna

Nu kommer Vi, skuggorna som illustrerad utgåva, vackert tecknad av Hanna Böhm! Aura kom i tron om att det här landet var någorlunda fredat från mygel och korruption. Hon visade sig ha fel. Sverige har fått ett laglöst arbetsliv där människor från...
Pris 217,00 kr
Viklund, Lars | Arbetsrätt i praktiken

Viklund, Lars | Arbetsrätt i praktiken

Arbetsrätt i praktiken lär ut grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner,...
Pris 375,00 kr
Frick, Georg | Arbetsrätt

Frick, Georg | Arbetsrätt

Det finns mycket skrivet om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Men den här boken är skriven för dem som i praktiken utövar arbetsrätten - cheferna. Det är de som dagligen ställs inför arbetsrättsliga frågor...
Pris 435,00 kr
Linderoth, Kristin | Kampen om välfärdsarbetets värde

Linderoth, Kristin | Kampen om välfärdsarbetets värde

Tilldelades Rudolf Meidner-priset 2021På våren 2003 genomförde Kommunal en omfattande strejk för högre löner. De röda jackorna med parollen Vi tar fajten! syntes överallt i Sverige. Frågan om vad välfärdsarbetet egentligen är värt ställdes på sin...
Pris 260,00 kr
Källström, Kent | Anställningsförhållandet

Källström, Kent | Anställningsförhållandet

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den...
Pris 509,00 kr
Iseskog, Tommy | Nya LAS-regler 2022

Iseskog, Tommy | Nya LAS-regler 2022

Många stora ord (”största arbetsrättsreformen i modern tid”) har använts om de förändringar av lagen om anställningsskydd som Sveriges riksdag i juni 2022 har fattat beslut om. Självfallet kan 2022 års ändringar i lagen om anställningsskydd inte...
Pris 488,00 kr
Söderström, Jonas | Jävla skitsystem!

Söderström, Jonas | Jävla skitsystem!

En ny och väsentligt omarbetad och utökad upplaga av den enda boken på svenska som grundligt beskriver den nya digitala arbetsmiljö som idag präglar allt fler arbetstagares vardag! Nu med helt nya avsnitt om byråkrati 2.0 Och peak it! Med ett nytt...
Pris 228,00 kr
Eklind Kloo

Eklind Kloo, David | Arbetets mening

Vad vi gör i våra liv avgörs till stor del av vad vi gör på jobbet. Men om arbetet inte är utvecklande, vad gör det då med oss? Om det inte upplevs som meningsfullt, om det man gör inte bidrar till att göra världen bättre?<br><br>I Arbetets mening...
Pris 244,00 kr
Arbetsoförmåga

Arbetsoförmåga

Arbets(o)förmåga är ett begrepp som i såväl samhällsdiskussion som vetenskaplig litteratur används på många sätt och med olika underliggande betydelser. Därmed väcker begreppet många frågor. Till exempel: Hur kopplas arbets(o)förmågan till arbetets...
Pris 355,00 kr
Hantera risker

Hantera risker

Alla företag med anställda ska arbeta systematiskt<br>med arbetsmiljön i syfte att förebygga ohälsa och<br>olycksfall. I det förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet<br>blir därför hanteringen av verksamhetens<br>arbetsmiljörisker mycket...
Pris 249,00 kr
Alfonsson

Alfonsson, Johan | Det otrygga arbetslivet i Sverige

Otryggheten i det svenska arbetslivet har ökat under de senaste decennierna. Inga andra länder har haft så drastiska förändringar som Sverige. Fler arbetar med tillfälliga kontrakt eller som bemannings­anställda och på senare år har en ny form av...
Pris 324,00 kr
Klint

Klint, Ingalill | Semester och sjukfrånvaro

SEMESTER & SJUKFRÅNVARO är en praktisk handbok för alla som hanterar semesterfrågor och frågor kring personalens sjukfrånvaro.<br><br>Semesterdelen innehåller praktiska exempel på beräkningar av semesterlön, semesterersättning, betalda och obetalda...
Pris 407,00 kr
Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete

Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete...
Pris 286,00 kr
Magnusson, Johan | Denna sköna nya värld

Magnusson, Johan | Denna sköna nya värld

Digitaliseringen förändrar arbetslivet och arbetsmarknaden i grunden. Det är inte bara våra kommunikationer och hur produkter och tjänster skapas och distribueras som påverkas. Utvecklingen ställer också helt nya krav på omställning och livslångt...
Pris 179,00 kr
Asbest

Asbest

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige<br>sedan 1982. Men asbest finns fortfarande kvar i<br>byggnader, maskiner, fartyg och flera andra områden.<br>Risk för exponering finns till exempel i samband med<br>rivning, reparationer och...
Pris 249,00 kr