Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Pedagogisk psykologi

Pedagogisk psykologi

Det finns 134 produkter.

Visar 1-24 av 134 objekt

Aktiva filter

Edling, Silvia | Motverka mobbning

Edling, Silvia | Motverka mobbning

I den här unika handboken om mobbning presenteras en rad åtgärder, metoder och verktyg för att motverka mobbning i skolan. Ett särskilt fokus riktas mot det som kallas för Gävlemodellen, en forskningsbaserad pedagogisk och didaktisk process som har...
Pris 347,00 kr
Peterson, Carina | Val

Peterson, Carina | Val

This thesis takes its point of departure in an interest in exploring how children’s participation is expressed in policy texts as well as in preschool practice. Participation can be viewed as a discourse of considerable importance both in Swedish...
Pris 313,00 kr
Edling

Edling, Silvia | Motverka mobbning

I den här unika handboken om mobbning presenteras en rad åtgärder, metoder och verktyg för att motverka mobbning i skolan. Ett särskilt fokus riktas mot det som kallas för Gävlemodellen, en forskningsbaserad pedagogisk och didaktisk process som har...
Pris 347,00 kr
Steinberg, John | Ledarskap...

Steinberg, John | Ledarskap i klassrummet

Ledarskap i klassrummet av John Steinberg har använts som cirkel- och fortbildningsbok i hundratals skolor. Den här upplagan har reviderats och uppdaterats efter Lgr 11 och innehåller bland annat ett nytt förord och nya exempel.<br><br>Hur får jag...
Pris 345,00 kr
Kavak

Kavak, Gulistan | Analfabetism

“Att vara analfabet är som att vara stum och hörselskadad. Jag hör och ser att människor pratar men jag kan inte svara dem. Där sätter tungan stopp för mig.”<br><br>Nästan 13 procent av den svenska vuxna befolkningen har inte tillräckliga...
Pris 260,00 kr
Persson

Persson, Sirkka | Från hemmasittare till återvändare

Ett lagarbete där all skolpersonal bidrar och där man inte ger upp hoppet om en elev. Det är kärnan i Kringlaskolans framgångsrika arbete med att öka elevernas skolnärvaro. Här berättar rektor Sirkka Persson om hur de lyckades få alla hemmasittare att...
Pris 281,00 kr
Holm Ivarsson, Barbro | MI...

Holm Ivarsson, Barbro | MI – Motiverande samtal för skolan

Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad rådgivningsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. Metoden går ut på att hjälpa personen att ta kontroll över sitt eget liv. Eftersom MI ger...
Pris 269,00 kr
Äldres lärande

Äldres lärande

Om vi tar livslångt lärande på allvar måste även den senare delen av livet inkluderas. Genom att se på lärande ur ett åldrande- och generationsperspektiv kan vi förstå hur tid samspelar med erfarenheter, kunskaper, bildning och hälsa i det livslånga...
Pris 318,00 kr
Adler, Björn | Neuropedagogik

Adler, Björn | Neuropedagogik

Den här boken i ämnet neuropedagogik tar upp själva lärandet och belyser det utifrån olika perspektiv. Allt lärande förutsätter närvaro av både känslor och förnuft i god balans. Boken väver samman aktuella kunskapsrön om hjärnan utifrån...
Pris 365,00 kr
Mohr, Sanna | En bok om...

Mohr, Sanna | En bok om maktspråk, tilltal och språkbruk

Vad du säger och hur du säger saker har betydelse både för dig själv och för andra. Det finns en stark koppling mellan ett hårt språkbruk och känslan av otrygghet i olika grupper. Genom kunskap och engagemang kan du få barn och unga att själva vara med...
Pris 334,00 kr
Lindgren

Lindgren, Eva | Writing and revising

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Lindgren+Eva>Lindgren, Eva</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Umeå+Universitet>Umeå Universitet</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 268,00 kr
Lundberg

Lundberg, Ingvar | Läsningens psykologi och pedagogik

Vad är läsning, vad krävs för att knäcka koden?Vilka olika stadier genomlöps på vägen mot flytande läsning?Ingvar Lundberg, vår främste läsforskare, ger en teoretisk grund och pedagogiska riktlinjer för såväl verksamma lärare som lärarstudenter.Boken...
Pris 404,00 kr
Selander

Selander, Staffan | Design för lärande

Kommunikation och information är idag digital, global och multi­modal, detta påverkar skola och lärande. I denna bok presenteras ett perspektiv som gör det möjligt att förflytta blicken och se lärande på ett delvis nytt sätt. Design för lärande bidrar...
Pris 311,00 kr
Fowelin

Fowelin, Peter | Mindfulness i klassrummet

Mindfulness i klassrummet - steg för steg är skriven för lärare och andra pedagoger från förskolan till gymnasiet. Som läsare vägleds du i hur mindfulness kan användas i arbetet med barn och ungdomar för att minska deras stress, oro och...
Pris 233,00 kr
Rapp, Johan | Hjärnsmartare

Rapp, Johan | Hjärnsmartare

Lär dina elever plugga smartare och bättre genom att förstå hur hjärnan fungerar. Det har de användning för hela livet och i alla ämnen. Här har du roliga övningar, medryckande berättelser och spännande fakta som baseras på forskning och förklarar hur...
Pris 284,00 kr
Klockar, Anna | Med sikte på skolnärvaro

Klockar, Anna | Med sikte på skolnärvaro

Med sikte på skolnärvaro är boken för dig som spanar efter strategier som kan vända frånvaro till närvaro! Det är en handbok som fokuserar på vikten av ett systematiskt arbete. Boken tar upp faktorer som kan trigga och utlösa frånvaro och diskuterar...
Pris 284,00 kr
Norlin

Norlin, Björn | Skolagans historia och pedagogik

Att skapa goda lärandemiljöer genom att motverka våld och oordning är en viktig del av arbetet i dagens skola. Skollagen anger riktlinjerna för den uppgiften men det finns få formella föreskrifter som i detalj styr hur elever och lärare ska uppträda....
Pris 223,00 kr
Wrangsjö

Wrangsjö, Björn | Borta bra

Vissa ungdomar klarar skolan galant, andra faller igenom och blir sittande hemma under längre tid. Bakom varje hemmasittare döljer sig en ofta lång process av ansträngning, försök och misslyckande från såväl elevens som familjens, skolans och andras...
Pris 376,00 kr
Greene

Greene, Ross W. | Hitta rätt

Hitta rätt är en uppföljare till de banbrytande böckerna Explosiva barn och Vilse i skolan. I den här boken ger Ross W. Greene fördjupad praktisk vägledning i hur man implementerar och tillämpar problemlösningsmodellen Samarbetsbaserade och proaktiva...
Pris 351,00 kr
Henry

Henry, Alastair | Motivational Practice

Motivational Practice provides a rich account of how teachers who are successful in motivating their students negotiate classroom relationships, and create engaging learning opportunities. It sheds light on how motivation emerges through...
Pris 374,00 kr
Wolf

Wolf, Maryanne | Proust and the Squid

A remarkable tour de force by a world-renown neuroscientist explains that human beings were never born to read; this invention changed the very organization of man's brain and altered the intellectual evolution of the species.<br><br><HR><font...
Pris 262,00 kr
Olsson

Olsson, Britt-Inger | Barn med utmanande beteende

Som lärare i förskola eller skola kommer man ofta i kontakt med barn som har svårt att hantera sina känslor och reaktioner och som har behov av anpassning och särskilt stöd. I bemötandet av dessa barn är det viktigt att utgå från barnens kompetens och...
Pris 336,00 kr
Elvén Hejlskov

Elvén Hejlskov, Bo | Beteendeproblem i förskolan

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland...
Pris 280,00 kr