Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Pedagogik, uppfostran & undervisning

Pedagogik, uppfostran & undervisning

Det finns 1800 produkter.

Visar 1-24 av 1800 objekt

Aktiva filter

Fjellström
  • Ny

Fjellström, Roger | Lärares yrkesetik

Yrkesetik är de yttersta riktlinjerna för hur lärare ska förhålla sig till krav från elever och föräldrar, kolleger och samhälle. För att lärarkåren ska utgöra en ansedd yrkesgrupp är det viktigt att den har sin egen etik som grund för större...
Pris 347,00 kr
Dahlin
  • Ny

Dahlin, Monica | TIL

TIL - Tidig Intensiv Lästräning<br>12 veckor är en kort period i ett barns liv men de veckorna kan få avgörande betydelse för barnets framtid! Alla barn testas under hela första läsåret och i början av årskurs 2. De barn som behöver hjälp erbjuds 12...
Pris 312,00 kr
Westerman
  • Ny

Westerman, Matilda | Mental träning i skolan

När något går åt skogen och inte blir som du har tänkt, hur kan du ta dig ur din mentala svacka? Hur hjälper du eleverna att ta nya tag när de känner att de inte har lyckats? Med förankring i vetenskap, empiri och klassrumspraktik hjälper boken dig att...
Pris 284,00 kr
Olin-Scheller
  • Ny

Olin-Scheller, Christina | Såpor istället för Strindberg?

<br> <br>I boken presenteras en studie av ett antal gymnasieelevers fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Studien visar att det finns en motsättning mellan skolans syn på läsning och elevernas fritidsläsning. Med utgångspunkt i det vidgade...
Pris 318,00 kr
Steinberg, John | Ledarskap...
  • Ny

Steinberg, John | Ledarskap i klassrummet

Ledarskap i klassrummet av John Steinberg har använts som cirkel- och fortbildningsbok i hundratals skolor. Den här upplagan har reviderats och uppdaterats efter Lgr 11 och innehåller bland annat ett nytt förord och nya exempel.<br><br>Hur får jag...
Pris 345,00 kr
Lindberg, Carolina | Värsta...

Lindberg, Carolina | Värsta bästa jobbet

Värsta bästa jobbet<br>Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar som, eller utbildar dig till, resursperson för elever med behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller kollega till resurspersoner. <br>Många av de elever...
Pris 329,00 kr
Bergdahl

Bergdahl, Katarina | Barn berättar om mobiler

Alla vi vuxna har en relation till vår mobiltelefon, mer eller mindre hälsosam.I takt med att mobilerna blir allt smartare, blir de en större del av våra liv. Men vad tycker barnen när mamma och pappa använder sina mobiler till att prata, surfa, spela,...
Pris 201,00 kr
I rörelse : Estetiska erfarenheter i pedagogiska sammanhang

I rörelse : Estetiska erfarenheter i pedagogiska sammanhang

Den estetiska erfarenheten, som startar – men inte slutar – med konsten, är en erfarenhet som motiverar, engagerar och stimulerar. Den sätter oss i rörelse, får oss att utmana gränser och vända upp och ner på våra invanda föreställningar. Det som...
Pris 249,00 kr
Samuelsson

Samuelsson, Robin | Guidad lek i förskolan

Kan vi undervisa barn på ett lekfullt sätt så att de får möjlighet att utveckla språket och samtidigt stimuleras till socialt och kulturellt lärande? Detta är en av de viktigaste förskolepedagogiska frågorna i dag, när barn förutsätts lära sig ett...
Pris 307,00 kr
Weirsøe

Weirsøe, Bodil | Empatisk kommunikation

Giraffspråket är ett kommunikationsverktyg som lär oss att be om vad vi behöver utan att trampa andra på tårna. Med giraffspråket försöker man i samtal och vid konflikter uttrycka fyra saker: vad man ser och hör, vad man känner inför vad den andre...
Pris 282,00 kr
Larsson

Larsson, Staffan | Vuxendidaktik

Många ställs i vår tid inför uppgiften att utforma utbildning och undervisning för vuxna. Boken Vuxendidaktik vill ge överblick och bidra med uppslag inför vad man kan kalla didaktiska val: Vad är värt att veta? Hur skall studieprocessen utformas?...
Pris 335,00 kr
Persson

Persson, Magnus | Skolans värld möter samhällskriser

Klimatförändringar, pandemier och skolskjutningar är alla exempel på samhällskriser som aktualiserar frågan om hur skolans personal arbetar i krissituationer. Vilken beredskap har skolan att hantera samhällskriser? Vilka kompetenser behöver skolans...
Pris 355,00 kr