Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Islam

Islam

Aktiva filter

Hedin, Christer | Islam enligt Koranen

Hedin, Christer | Islam enligt Koranen

Islam är en religion av växande betydelse. Världens muslimer är starkt medvetna om sin religiösa identitet. Islam är en viktig inspirationskälla för kultur och politik. I Europa har antalet muslimer vuxit under senare år. Islam är där, liksom i hela...
Pris 222,00 kr
Gardell, Mattias | bin Ladin i våra hjärtan

Gardell, Mattias | bin Ladin i våra hjärtan

Osama bin Laden har blivit symbolen för vad som uppfattas som ett muslimskt hot mot västerlandet. Politisk islam är måltavla för USA:s krig mot terrorism och har utmålats som vår tids största fara. Men det är få som vet vad politisk islam egentligen är...
Pris 143,00 kr
Larsson

Larsson, Göran | Att läsa Koranen

Koranen är en av världens mest kända och spridda texter. Från profeten Muhammads uppenbarelser i början av 600-talet till idag har Koranen utgjort, och utgör fortfarande, fundamentet för världens muslimer.I denna bok diskuteras såväl troende muslimers...
Pris 347,00 kr
Egyptson

Egyptson, Sameh | Bosättningen

År 2018 kom Sameh Egyptsons uppmärksammade bok, ”Holy White Lies -The Muslim Brotherhood in the West - Case Sweden”, ut på arabiska och engelska. Första delen av översättningen heter Erövringen (2020) och handlar om hur Muslimska Brödraskapet, MB...
Pris 265,00 kr
al-Hallaj, Husayn ibn Mansur | Tawásín

al-Hallaj, Husayn ibn Mansur | Tawásín

Det är farligt att tänka annorlunda. Det märks inte minst i Sverige idag då hat och hot frodas i sociala medier, medan konformism styr den politiska och kulturella debatten. Därför är den sufiske mystikern Husayn ibn Mansur al-Hallaj vår samtida. Den...
Pris 201,00 kr
Olsson

Olsson, Susanne | Islam

Islam - en religionsvetenskaplig introduktion beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islam-tolkningar och praktiker. Likheter och skillnader...
Pris 419,00 kr
The Secular State and Islam in Europe

The Secular State and Islam in Europe

A number of issues pertaining to the questions of the role of religion in secular states and societies are addressed in this antology. How is the secular state to act in relation to religion?<br><br>The texts stem from the Engelsberg Seminar, arranged...
Pris 220,00 kr
Khan, Hazrat Inayat | The Inner Life

Khan, Hazrat Inayat | The Inner Life

The Indian Sufi master Hazrat Inayat Khan (1882-1927) was the first teacher to bring Sufism--Islamic mysticism--to the Western world. His teaching was noted for its stirring beauty and power, as well as for its applicability to all people, regardless...
Pris 201,00 kr
Bekkin

Bekkin, Renat | People of reliable loyalty…

This dissertation presents a full-fledged portrait of the muftiate (spiritual administration of Muslims) in modern Russia. Designed initially for the purpose of controlling religious activity, over time the institution of the muftiate was appropriated...
Pris 280,00 kr
Addas

Addas, Claude | Ibn Arabi och resan utan återvändo

“Jag visste då att mina ord skulle nå fram till de två horisonterna, till muslimernas östra och västra riken”, förkunnar Ibn ‘Arabí efter en vision tillkommen under hans ungdom. Historien har besannat hans ord. Alltsedan sju sekler har hans verk blivit...
Pris 212,00 kr
Göndör, Eli | Islam

Göndör, Eli | Islam

Islam räknas som världens näst största religion. Bara i Sverige identifierar sig nästan en halv miljon människor på olika sätt som muslimer. I denna introduktion till islam presenterar religionsvetaren och författaren Eli Göndör islams centrala...
Pris 95,00 kr
Testamente

Testamente

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Imam+Ali+Islamic+Center>Imam Ali Islamic Center</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Religion+&+Esoterika>Religion & Esoterika</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 1228218...
Pris 186,00 kr
Vad kännetecknar en troende muslim?

Vad kännetecknar en troende muslim?

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Imam+Ali+Islamic+Center>Imam Ali Islamic Center</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Religion+&+Esoterika>Religion & Esoterika</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 262611205...
Pris 95,00 kr
Musavi Baladeh

Musavi Baladeh, Mohsen | Koranens recitationsregler

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Musavi+Baladeh+Mohsen>Musavi Baladeh, Mohsen</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Imam+Ali+Islamic+Center>Imam Ali Islamic Center</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 154,00 kr
Westerholm

Westerholm, Johan | Islamismen i Sverige

Islam och islamism är inte samma sak. Alla muslimer är inte islamister och alla islamister är inte jihadister. Men alla jihadister är islamister i någon utsträckning och alla islamister är muslimer.<br> <br>Islamismen är en religiös form av fascism....
Pris 260,00 kr
Westerholm

Westerholm, Johan | Islamismen i Sverige

Islam och islamism är inte samma sak. Alla muslimer är inte islamister och alla islamister är inte jihadister. Men alla jihadister är islamister i någon utsträckning och alla islamister är muslimer.<br> <br>Islamismen är en religiös form av fascism....
Pris 106,00 kr
Abdelouahed

Abdelouahed, Houria | Profetens kvinnor

Khadija, Aysha, Zaynab, Fatima…<br>Vilka var Muhammeds hustrur? Och vilka hans döttrar? <br>I denna poetiska och kritiska berättelse, skriven som en spännande roman, berättar författarinnan om deras öden, från hustrun till konkubinen, den mest älskade...
Pris 286,00 kr
al-Maliki

al-Maliki, Muhammad ibn 'Alawi | Den profetiska historien

Den profetiska historien av Muhammad ibn 'Alawi al-Maliki (d. 1425/2004) är en handbok för studier i profeten Muhammads biografi. Boken består av två delar som sammanfattar flera klassiska verk i ämnet. Den första delen går igenom olika aspekter av...
Pris 207,00 kr
Koranen

Koranen

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Månpocket>Månpocket</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Religion+&+Esoterika>Religion & Esoterika</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 229818200 <BR><BR><B>Bindning:</B> Pocket. |...
Pris 107,00 kr