Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Estetik

Estetik

Aktiva filter

Guillet de Monthoux

Guillet de Monthoux, Pierre | Det sublimas konstnärliga ledning

Om företagare är konstnärer så kan vi lära oss företagsekonomi av konstnärer. Många konstnärer är entreprenörer och fungerar som ledare. Deras företagsledningsfilosofi som står mitt emellan vetenskapens är och etikens bör är estetiken.  Estetiken är en...
Pris 196,00 kr
Agamben

Agamben, Giorgio | Smak

Endast för att sanning och skönhet är ursprungligt åtskilda, endast för att tänkandet inte helt och hållet kan besitta sitt eget föremål, måste det bli till kärlek till vetandet, det vill säga filosofin.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 201,00 kr
Odenstedt

Odenstedt, Anders | Konst och verklighet

Vad är ett konstverk? Finns det någon begränsning på vad som kan kallas konst? Vad skiljer konstverk från andra hantverksprodukter? Kan vi rättfärdiga omdömet att ett konstverk är bättre än ett annat? Sådana frågor ställs inom den filosofiska...
Pris 175,00 kr
Hume

Hume, David | Filosofiska essäer inom moral och estetik

Förord av Robert Callergård. Innehåller bland annat: Om vidskepelse och religiös extas, Om vältalighet, Epikurén, Stoikern, Om självmord, Om själens odölighet.<br><br>David Hume, född 7 maj 1711 i Edinburgh, Skottland, död 25 augusti 1776 i Edinburgh,...
Pris 195,00 kr
Schiller

Schiller, Friedrich | Schillers estetiska brev

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Schiller+Friedrich>Schiller, Friedrich</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kosmos+>Kosmos förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 190,00 kr
Huisman

Huisman, Denis | Estetiken

Författaren lyckas presentera estetikens grundläggande begrepp och problemområden från Sokrates till idag på ett sätt som är både överskådligt och underhållande. <br>Dick Claesson, BTJ.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 169,00 kr
Adorno

Adorno, Theodor W. | Estetisk teori

Estetisk teori var vid Adornos död ofullbordad. Det hindrar inte att boken idag framstår som hans kanske viktigaste och mest inflytelserika verk. Här blickar han tillbaka mot decennier av arbete med konstarterna och den filosofiska estetiken som den...
Pris 223,00 kr
Hansson

Hansson, Ola | Kåserier i mystik

Ola Hansson (1860-1925) gjorde sig ett namn som<br>poet, novell- och romanförfattare, journalist och kritiker.<br>Mest ihågkommen anses han vara för det prosalyriska<br>verket Sensitiva amorosa (1887), som skapade<br>skandal på sin tid och drev Hansson...
Pris 208,00 kr
Danius

Danius, Sara | Aisthesis

Aisthesis: Estetikens historia del 1 samlar centrala texter i det estetiska fältet från 1700-talet till 1940. För första gången föreligger en antologi på svenska som presenterar estetiken som en egen disciplin, representerad av filosofer och författare...
Pris 286,00 kr
Konsterna och själen

Konsterna och själen

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Vitterhetsakademien>Kungl. Vitterhetsakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Filosofi>Filosofi</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 562488 <BR><BR><B>Bindning:</B>...
Pris 264,00 kr
Löftet om lycka. Estetik

Löftet om lycka. Estetik, musik, bildning

Romanförfattaren Stendhal säger att konsten ger ett löfte om lycka. Filosofen Theodor W. Adorno tolkar detta så att konsten pekar på det i tillvaron som förebådar utopin. Men, säger Adorno, tillvaron lämnar allt mindre plats för det utopiska. Därför...
Pris 244,00 kr
Bale

Bale, Kjersti | Estetik

Kjersti Bale ger i denna bok en bred översikt av det estetiska tänkandets utveckling från Platon och Aristoteles över Hume, Kant, Burke och Hegel till Heidegger, Dewey och Gadamer. Hon diskuterar föreställningen om konst som representation, idéerna om...
Pris 265,00 kr
Hellberg

Hellberg, S | Att anlägga perspektiv

Ett syfte med Att anlägga perspektiv är att belysa perspektivbegreppet från flera ämnesmässiga utgångspunkter. Här medverkar nio författare med hemvister i språkvetenskaperna, litteraturvetenskap, konstvetenskap, filosofi och semiotik, en mångfald som...
Pris 276,00 kr
Vilks

Vilks, Lars | Konstteori

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Vilks+Lars>Vilks, Lars</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+Nya+Doxa>Bokförlaget Nya Doxa</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 162,00 kr