Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Historia och arkeologi

Historia och arkeologi

Aktiva filter

Welin

Welin, Georg | Sankt Laurentius i Lund

Sankt Laurentius är Lunds domkyrkas titelhelgon. Som ung diakon i Rom skall han hellre ha värnat om de fattiga än att lämna ut sin kyrkas skatter till kejsaren. Därför fick han lida martyrdöden år 258. Författaren söker i första delen av boken spåra...
Pris 251,00 kr