Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap

Aktiva filter

Fem biografier

Fem biografier

Plutarchos (46-120) är ett av de största namnen i grekisk-romersk litteraturhistoria. Han har efterlämnat en mängd skrifter av filosofiskt innehåll, men är mest känd för sina många biografier över kända greker och romare. I den här översättningen får...
Pris 217,00 kr
Sebastian

Sebastian, Mihail | Dagbok 1935-1944

Under tio år, 1935-1944, förde den rumänsk-judiske författaren Mihail Sebastian en dagbok som när den slutligen publicerades i Rumänien 1996 föranledde en livlig debatt om landets antisemitism och roll under andra världskriget.  Sebastian tillhörde...
Pris 301,00 kr
Sundberg

Sundberg, Kerstin | Stat, stormakt och säterier

Finns det några samband mellan olika befolkningsgruppers rättsliga ställning, deras politiska inflytande och sättet att bygga samhällets maktstruktur i den tidigmoderna staten?I en jämförande studie diskuterar historikern Kerstin Sundberg den agrara,...
Pris 241,00 kr