Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Moderna klassiker

Moderna klassiker

Aktiva filter

Popper, Karl | Det öppna samhället och dess fiender

Popper, Karl | Det öppna samhället och dess fiender

Karl Poppers tänkande, såväl hans kunskapsteoretiska som hans politiska, emanerar på många sätt ur den egna erfarenheten. På flykt undan nazismen kom han större delen av sitt liv att leva och verka på Nya Zeeland och i England, och det är också i...
Pris 312,00 kr
Agamben, Giorgio | Vilken punkt har vi nått?

Agamben, Giorgio | Vilken punkt har vi nått?

I Vilken punkt har vi nått? analyserar den italienske filosofen Giorgio ­Agamben de sociala och politiska effekterna av covid­krisen. I tjugofem pregnanta kapitel skärskådar han ­regeringarnas åtgärder och våra reaktioner på dem. Aldrig tidigare i...
Pris 207,00 kr
Arendt

Arendt, Hannah | Om revolutionen

I Om revolutionen analyserar filosofen Hannah Arendt ett fenomen som präglat den moderna tidens historia. Hon följer revolutionsidén från den amerikanska och den franska revolutionen via den ryska till Ungernupproret i sin egen samtid och utvecklar...
Pris 276,00 kr
Arendt, Hannah |...

Arendt, Hannah | Totalitarismens ursprung

Nu finns 'Totalitarismens ursprung' äntligen i bragdöversättning av Jim Jakobsson. Att läsa den är som en olidlig vandring ner i en europeisk kolgruva; mörkret förtätas, syret tunnas ut, hettan från helvetet stiger. Per Wirtén i Expressen<br><br>Hannah...
Pris 286,00 kr
Moberg, Vilhelm | Bondeåret

Moberg, Vilhelm | Bondeåret

En krönika av Vilhelm MobergBondeåret är Vilhelm Mobergs egen version av den gamla Bonde-Practican. I denna rara utgåva, första gången utgiven 1966, förmedlar Moberg egna minnen och omfattande kunskaper om en nu svunnen era en tid då årets gång...
Pris 143,00 kr
Foucault, Michel | Övervakning och straff

Foucault, Michel | Övervakning och straff

Denna femte översedda och ombrutna upplaga innehåller för första gången illustrationerna ur den franska originalutgåvan.<br>Varför intar fängelset en så dominerande plats i dagens straffsystem? Den frågan står i centrum för Michel Foucaults Övervakning...
Pris 222,00 kr
Foucault, Michel | Övervakning och straff

Foucault, Michel | Övervakning och straff

Denna femte översedda och ombrutna upplaga innehåller för första gången illustrationerna ur den franska originalutgåvan.<br>Varför intar fängelset en så dominerande plats i dagens straffsystem? Den frågan står i centrum för Michel Foucaults Övervakning...
Pris 222,00 kr
Agamben

Agamben, Giorgio | Undantagstillståndet

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Agamben+Giorgio>Agamben, Giorgio</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+Faethon>Bokförlaget Faethon</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 111,00 kr
Foucault, Michel | Fronesis...

Foucault, Michel | Fronesis 22-23. Liberalism

Liberalismen förändras. Traditionellt värnade liberalismen den enskildes rätt mot staten eller majoriteten. Friheten att uttrycka sina åsikter sågs som demokratins kärna. Folkpartiet liberalernas nya linje innebär snarare att staten ska övervaka sina...
Pris 202,00 kr