Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Samtida klassiker

Samtida klassiker

Aktiva filter

Södergran

Södergran, Edith | Valda dikter

Du sökte en blommaoch fann en frukt.Du sökte en källaoch fann ett hav.Du sökte en kvinnaoch fann en själ du är besviken.Edith Södergran, finlandssvensk poet, modernist, föregångsgestalt. I hennes lyrik stiger den nyåkvinnan fram, en kvinna med...
Pris 101,00 kr
Södergran

Södergran, Edith | Samlade dikter

Edith Södergran hör till den svenskspråkiga lyriska modernismens viktigaste namn - om inte det allra viktigaste. Denna volym innehåller samtliga Södergrans diktsamlingar, från debuten Dikter [1916], med de ofta citerade dikterna »Dagen svalnar I IV«...
Pris 206,00 kr
Norén

Norén, Lars | Avgrunden av ljus

Att dikta är förödmjukelseDet tar längre än ett livAtt slå sönder den plats där det nyaskall kommaEller vara platsen för det(Ur dikten ”In tendere” i Hjärta i hjärta, 1980)Poeten Lars Norén gjorde starkt avtryck under sextio- och sjuttiotalet med ett...
Pris 323,00 kr
Södergran

Södergran, Edith | Samlade dikter

Boken innehåller Edith Södergrans (1892-1923) samlade verk bestående av diktsamlingarna Dikter, Septemberlyran, Rosenaltaret, Framtidens skugga samt den postumt utgivna Landet som icke är. Dessutom återges aforismerna Brokiga iakttagelser och Tankar om...
Pris 105,00 kr
Södergran

Södergran, Edith | Dikter: septemberlyran

Finlandssvenska Edith Södergran var en av de första modernisterna inom svensk litteratur, påverkad av fransk symbolism, tysk expressionism och rysk futurism. Hennes poesi rönte uppskattning runtom i världen först efter hennes död.<br>Föreliggande volym...
Pris 208,00 kr
Södergran

Södergran, Edith | Upptäckt

Föreliggande volym innehåller dikter och aforismer av en av våra viktigaste lyriker och modernister, Edith Södergran (1892-1923).<br>Här finns ungdomsdikter på svenska som emanerar från skrivboken Vaxdukshäftet, vilken påbörjades 1907 och innehöll...
Pris 206,00 kr
Södergran

Södergran, Edith | Samlade dikter

Edith Södergran (1892-1923) är en portalgestalt i modern svensk poesi och räknas till de mest banbrytande modernisterna även i ett internationellt perspektiv. Hennes trotsiga livskänsla och den lidelsefulla elden i dikterna fortsätter oupphörligt att...
Pris 72,00 kr
Södergran

Södergran, Edith | Rosenaltaret | Framtidens skugga

Rosenaltaret (1919) är en diktsamling av finlandssvenska Edith Södergran, en av våra främsta<br>1900-talslyriker.<br>Det självmedvetna profetiska tilltalet och utvaldhetsidéerna för tanken till Nietzsche och grekiska tempelprästinnor. Stämningsläget...
Pris 205,00 kr
Norén

Norén, Lars | Fragment II

Det viktigaste i mitt liv har varit det oavslutade, detflyktiga, tillfälliga – allt det som jag varit medveten omatt jag inte har lagt märke tillMan måste finna sig i att vara en sökande när man inte bleven funnenNej, vi är inte i världen, vi är...
Pris 249,00 kr
Södergran

Södergran, Edith | Samlade dikter

Edith Södergran (1892-1923) är en portalgestalt i modern svensk poesi och räknas till de mest banbrytande modernisterna även i ett internationellt perspektiv. Hennes trotsiga livskänsla och den lidelsefulla elden i dikterna fortsätter oupphörligt att...
Pris 236,00 kr
Södergran

Södergran, Edith | Landet som icke är

Samlingen rymmer Edith Södergrans (1892-1923) efterlämnade dikter från skilda perioder. Denna tidiga banbrytare inom den finlanssvenska poesin insjuknade vid 16 års ålder i lungtuberkulos och dog endast 31 år gammal. För Södergran som tvingades leva i...
Pris 165,00 kr