Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Klassiker

Klassiker

Aktiva filter

Schopenhauer, Arthur |...

Schopenhauer, Arthur | Världen som vilja och föreställning

Världen som vilja och föreställning är Arthur Schopenhauers stora, filosofiska livsverk. Hans filosofi erbjuder en världsåskådning, ett sätt att betrakta tillvaron i dess helhet, utifrån en metafysisk grund. Hos honom kombineras västerländsk filosofi...
Pris 285,00 kr
Kant, Immanuel | Kritik av praktiska förnuftet

Kant, Immanuel | Kritik av praktiska förnuftet

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kant+Immanuel>Kant, Immanuel</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Argos/Palmkrons+Förlag>Argos/Palmkrons Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 148,00 kr
Schelling, F. W. J. | Inledning till filosofin

Schelling, F. W. J. | Inledning till filosofin

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Schelling+F.+W.+J.>Schelling, F. W. J.</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/H:ström+Text+&+Kultur>H:ström Text & Kultur</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 213,00 kr
Schopenhauer, Arthur |...

Schopenhauer, Arthur | Världen som vilja och föreställning

Världen som vilja och föreställning är Arthur Schopenhauers stora, filosofiska livsverk. Hans filosofi erbjuder en världsåskådning, ett sätt att betrakta tillvaron i dess helhet, utifrån en metafysisk grund. Hos honom kombineras västerländsk filosofi...
Pris 285,00 kr
Kant, Immanuel | Striden mellan fakulteterna

Kant, Immanuel | Striden mellan fakulteterna

Striden mellan fakulteterna är en av Kants ålderdomsskrifter. Den utkom 1798 och är en universitetspolitisk klassiker. I tre delar behandlar Kant den filosofiska fakultetens förhållande till den teologiska, den juridiska och den medicinska fakulteten....
Pris 254,00 kr
Hume, David | Dialoger om naturlig religion

Hume, David | Dialoger om naturlig religion

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hume+David>Hume, David</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+Nya+Doxa>Bokförlaget Nya Doxa</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 213,00 kr
Aristoteles, | Första analytiken

Aristoteles, | Första analytiken

Den formella logiken är en uppfinning av Aristoteles, och hans lära om syllogismerna har haft ett enormt inflytande över den västerländska tankehistorien. I Första analytiken kan man följa hur en av de viktigaste intellektuella upptäckterna i...
Pris 276,00 kr
Spinoza, Baruch | Etiken

Spinoza, Baruch | Etiken

Den holländske 1600-talsfilosofen Baruch Spinozas viktigaste och mest diskuterade arbete. Dagmar Lagerbergs prisade nyöversättning (första gången utgiven av Thales 1989) i ny upplaga.<BR><BR><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 201,00 kr
Aristoteles, | Fysik

Aristoteles, | Fysik

Aristoteles Fysik var under många århundraden utgångspunkten för allt naturvetenskapligt tänkande i västerlandet, och många av hans analyser och diskussioner av grundläggande begrepp är fortfarande fascinerande och intressanta. Här finns till exempel...
Pris 276,00 kr
Aurelius, Marcus | Självbetraktelser

Aurelius, Marcus | Självbetraktelser

Under belägringen av Aquileia, omgiven av krigiska markomanner och kvader, började den romerske kejsaren Marcus Aurelius skriva ned sina tankar. Resultatet blev denna odödliga samling reflexioner om hur man finner själslig styrka och därmed ett sätt...
Pris 159,00 kr
Nietzsche, Friedrich | Den glada vetenskapen

Nietzsche, Friedrich | Den glada vetenskapen

Friedrich Nietzsche betraktade Den glada vetenskapen som sin mest personliga bok. Den är ett mikrokosmos av allt det som Nietzsche brukar förknippas med: aforismer och storslagna diskussioner av filosofiska problem, etik och kunskapsteori, reflektioner...
Pris 148,00 kr