Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Klassiker

Klassiker

Aktiva filter

Heidegger, Martin | Vad är metafysik?

Heidegger, Martin | Vad är metafysik?

I Vad är metafysik? kretsar Martin Heideggers tänkande kring intet, något som människan blir varse i ångesten. I denna erfarenhet förlorar det varande sin självklarhet, det ter sig plötsligt främmande, och därmed friläggs den ursprungliga öppenheten...
Pris 222,00 kr
Heidegger, Martin | Brev om humanismen

Heidegger, Martin | Brev om humanismen

I denna skrift som Heidegger skrev 1946 kommenterar han sin filosofiska vändning på 30-talet, och utvecklar en kritik av humanismen som filosofiskt program, med särskild tonvikt på existentialismen. Humanismen hör hemma i en modern subjektsfilosofisk...
Pris 127,00 kr
Aurelius, Marcus | Självbetraktelser

Aurelius, Marcus | Självbetraktelser

NYÖVERSÄTTNING!!.<BR>Marcus Aurelius (121–180) var romersk kejsare. Men han var också filosof och förde – på grekiska, eftersom det var filosofins språk – en sorts filosofisk dagbok där han med hjälp av stoisk filosofi försökte bli klar över olika...
Pris 244,00 kr
Schopenhauer, Arthur |...

Schopenhauer, Arthur | Världen som vilja och föreställning

Världen som vilja och föreställning är Arthur Schopenhauers stora, filosofiska livsverk. Hans filosofi erbjuder en världsåskådning, ett sätt att betrakta tillvaron i dess helhet, utifrån en metafysisk grund. Hos honom kombineras västerländsk filosofi...
Pris 285,00 kr
Kant, Immanuel | Kritik av praktiska förnuftet

Kant, Immanuel | Kritik av praktiska förnuftet

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kant+Immanuel>Kant, Immanuel</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Argos/Palmkrons+Förlag>Argos/Palmkrons Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 148,00 kr
Schelling, F. W. J. | Inledning till filosofin

Schelling, F. W. J. | Inledning till filosofin

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Schelling+F.+W.+J.>Schelling, F. W. J.</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/H:ström+Text+&+Kultur>H:ström Text & Kultur</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 213,00 kr
Schopenhauer, Arthur |...

Schopenhauer, Arthur | Världen som vilja och föreställning

Världen som vilja och föreställning är Arthur Schopenhauers stora, filosofiska livsverk. Hans filosofi erbjuder en världsåskådning, ett sätt att betrakta tillvaron i dess helhet, utifrån en metafysisk grund. Hos honom kombineras västerländsk filosofi...
Pris 285,00 kr
Kant, Immanuel | Striden mellan fakulteterna

Kant, Immanuel | Striden mellan fakulteterna

Striden mellan fakulteterna är en av Kants ålderdomsskrifter. Den utkom 1798 och är en universitetspolitisk klassiker. I tre delar behandlar Kant den filosofiska fakultetens förhållande till den teologiska, den juridiska och den medicinska fakulteten....
Pris 254,00 kr
Hume, David | Dialoger om naturlig religion

Hume, David | Dialoger om naturlig religion

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hume+David>Hume, David</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+Nya+Doxa>Bokförlaget Nya Doxa</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 213,00 kr
Aristoteles, | Första analytiken

Aristoteles, | Första analytiken

Den formella logiken är en uppfinning av Aristoteles, och hans lära om syllogismerna har haft ett enormt inflytande över den västerländska tankehistorien. I Första analytiken kan man följa hur en av de viktigaste intellektuella upptäckterna i...
Pris 276,00 kr
Spinoza, Baruch | Etiken

Spinoza, Baruch | Etiken

Den holländske 1600-talsfilosofen Baruch Spinozas viktigaste och mest diskuterade arbete. Dagmar Lagerbergs prisade nyöversättning (första gången utgiven av Thales 1989) i ny upplaga.<BR><BR><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 201,00 kr
Aristoteles, | Fysik

Aristoteles, | Fysik

Aristoteles Fysik var under många århundraden utgångspunkten för allt naturvetenskapligt tänkande i västerlandet, och många av hans analyser och diskussioner av grundläggande begrepp är fortfarande fascinerande och intressanta. Här finns till exempel...
Pris 276,00 kr