Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Klassiker

Klassiker

Aktiva filter

Nietzsche

Nietzsche, Friedrich | Den glada vetenskapen

Den glada vetenskapen är en av Friedrich Nietzsches vackraste och mest personliga böcker. Den är ett mikrokosmos av allt det som Nietzsche brukar förknippas med: aforismer och storslagna diskussioner av filosofiska problem, etik och kunskapsteori,...
Pris 162,00 kr
Aristoteles

Aristoteles, | Tre böcker om själen

Få filosofer har utövat ett sådant inflytande på den västerländska tanketraditionen som Aristoteles. I Tre böcker om själen, förmodligen tillkommen under den tid då Aristoteles ledde den egna skolan Lykeion i Aten, mellan åren 335 och 323 f Kr,...
Pris 244,00 kr
Heidegger

Heidegger, Martin | Brev om humanismen

I denna skrift som Heidegger skrev 1946 kommenterar han sin filosofiska vändning på 30-talet, och utvecklar en kritik av humanismen som filosofiskt program, med särskild tonvikt på existentialismen. Humanismen hör hemma i en modern subjektsfilosofisk...
Pris 127,00 kr
Kant

Kant, Immanuel | Kritik av praktiska förnuftet

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kant+Immanuel>Kant, Immanuel</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Argos/Palmkrons+Förlag>Argos/Palmkrons Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 148,00 kr
Kant

Kant, Immanuel | Striden mellan fakulteterna

Striden mellan fakulteterna är en av Kants ålderdomsskrifter. Den utkom 1798 och är en universitetspolitisk klassiker. I tre delar behandlar Kant den filosofiska fakultetens förhållande till den teologiska, den juridiska och den medicinska fakulteten....
Pris 254,00 kr
Hume

Hume, David | Dialoger om naturlig religion

David Hume, född 7 maj 1711 i Edinburgh, Skottland, död 25 augusti 1776 i Edinburgh, var en skotsk filosof, historiker och nationalekonom. Han är en av de viktigaste gestalterna inom den västerländska filosofins historia och en av den skotska...
Pris 213,00 kr
Aristoteles

Aristoteles, | Första analytiken

Den formella logiken är en uppfinning av Aristoteles, och hans lära om syllogismerna har haft ett enormt inflytande över den västerländska tankehistorien. I Första analytiken kan man följa hur en av de viktigaste intellektuella upptäckterna i...
Pris 276,00 kr
Shelley

Shelley, Percy Bysshe | Den naturliga näringen

Percy Bysshe Shelley, född 4 augusti 1792 i Horsham i West Sussex, död 8 juli 1822 i La Spezia-bukten utanför Lerici i Italien (drunkning), var en brittisk författare och poet.<br><br>Shelley studerade vid Eton och Oxford. I Oxford tillhörde han...
Pris 130,00 kr
Spinoza

Spinoza, Baruch | Etiken

Den holländske 1600-talsfilosofen Baruch Spinozas viktigaste och mest diskuterade arbete. Dagmar Lagerbergs prisade nyöversättning (första gången utgiven av Thales 1989) i ny upplaga.<br><br>Baruch Spinoza (latin Benedictus Spinoza, portugisiska Bento...
Pris 201,00 kr
Hume

Hume, David | Om förståndet

David Hume, född 7 maj 1711 i Edinburgh, Skottland, död 25 augusti 1776 i Edinburgh, var en skotsk filosof, historiker och nationalekonom. Han är en av de viktigaste gestalterna inom den västerländska filosofins historia och en av den skotska...
Pris 196,00 kr
Hume

Hume, David | Om passionerna

David Hume, född 7 maj 1711 i Edinburgh, Skottland, död 25 augusti 1776 i Edinburgh, var en skotsk filosof, historiker och nationalekonom. Han är en av de viktigaste gestalterna inom den västerländska filosofins historia och en av den skotska...
Pris 180,00 kr
Hume

Hume, David | Om moralen

David Hume, född 7 maj 1711 i Edinburgh, Skottland, död 25 augusti 1776 i Edinburgh, var en skotsk filosof, historiker och nationalekonom. Han är en av de viktigaste gestalterna inom den västerländska filosofins historia och en av den skotska...
Pris 186,00 kr
Aristoteles

Aristoteles, | Fysik

Aristoteles Fysik var under många århundraden utgångspunkten för allt naturvetenskapligt tänkande i västerlandet, och många av hans analyser och diskussioner av grundläggande begrepp är fortfarande fascinerande och intressanta. Här finns till exempel...
Pris 276,00 kr
Hume

Hume, David | Filosofiska essäer inom moral och estetik

Förord av Robert Callergård. Innehåller bland annat: Om vidskepelse och religiös extas, Om vältalighet, Epikurén, Stoikern, Om självmord, Om själens odölighet.<br><br>David Hume, född 7 maj 1711 i Edinburgh, Skottland, död 25 augusti 1776 i Edinburgh,...
Pris 195,00 kr
Hume

Hume, David | Tankar om ett fullkomligt samhälle

David Hume betraktas som en av portalgestalterna inom den västerländska filosofin i allmänhet och inom upplysningstänkandet i synnerhet. <br><br>De essäer om politik och ekonomi som publiceras i denna volym präglas, liksom hela Humes filosofiska verk,...
Pris 218,00 kr
Smith

Smith, Adam | Teori om de moraliska känslorna

Teori om de moraliska känslorna, Adam Smiths första bok, publicerades 1759. Smith var vid denna tid en ung professor vid Glasgows universitet. Boken tilldrog sig stor uppmärksamhet men hamnade efter hand i skuggan av hans andra bok, som etablerade den...
Pris 281,00 kr
Kant

Kant, Immanuel | Prolegomena

Prolegomena kom ut två år efter Kritik av det rena förnuftet. Kant söker här sammanfatta tankegångarna i sitt huvudverk och tillrättavisa några av de missförstånd som det gav upphov till. Boken är uppbyggd kring frågor som är implicita i Kritiken men...
Pris 164,00 kr
Kant

Kant, Immanuel | Kritik av omdömeskraften

Kant fullbordar här det projekt han påbörjat ett decennium tidigare. Denna tredje kritik knyter ihop de två första på så sätt att den behandlar alla slags omdömen, alltså inte enbart kunskapsomdömen eller moraliska omdömen. Därigenom kan omdömeskraften...
Pris 223,00 kr