Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Klassiker

Klassiker

Aktiva filter

Schopenhauer, Arthur | Världen som vilja och föreställning
  • Ny

Schopenhauer, Arthur | Världen som vilja och föreställning

Världen som vilja och föreställning är Arthur Schopenhauers stora, filosofiska livsverk. Hans filosofi erbjuder en världsåskådning, ett sätt att betrakta tillvaron i dess helhet, utifrån en metafysisk grund. Hos honom kombineras västerländsk filosofi...
Pris 285,00 kr
Schopenhauer, Arthur | Världen som vilja och föreställning

Schopenhauer, Arthur | Världen som vilja och föreställning

Världen som vilja och föreställning är Arthur Schopenhauers stora, filosofiska livsverk. Hans filosofi erbjuder en världsåskådning, ett sätt att betrakta tillvaron i dess helhet, utifrån en metafysisk grund. Hos honom kombineras västerländsk filosofi...
Pris 280,00 kr
Aristoteles, | Första analytiken

Aristoteles, | Första analytiken

Den formella logiken är en uppfinning av Aristoteles, och hans lära om syllogismerna har haft ett enormt inflytande över den västerländska tankehistorien. I Första analytiken kan man följa hur en av de viktigaste intellektuella upptäckterna i...
Pris 276,00 kr
Spinoza, Baruch | Etiken

Spinoza, Baruch | Etiken

Den holländske 1600-talsfilosofen Baruch Spinozas viktigaste och mest diskuterade arbete. Dagmar Lagerbergs prisade nyöversättning (första gången utgiven av Thales 1989) i ny upplaga.<BR><BR><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 201,00 kr
Aurelius, Marcus | Självbetraktelser

Aurelius, Marcus | Självbetraktelser

Under belägringen av Aquileia, omgiven av krigiska markomanner och kvader, började den romerske kejsaren Marcus Aurelius skriva ned sina tankar. Resultatet blev denna odödliga samling reflexioner om hur man finner själslig styrka och därmed ett sätt...
Pris 159,00 kr
Nietzsche, Friedrich | Den glada vetenskapen

Nietzsche, Friedrich | Den glada vetenskapen

Friedrich Nietzsche betraktade Den glada vetenskapen som sin mest personliga bok. Den är ett mikrokosmos av allt det som Nietzsche brukar förknippas med: aforismer och storslagna diskussioner av filosofiska problem, etik och kunskapsteori, reflektioner...
Pris 148,00 kr
Smith, Adam | Teori om de moraliska känslorna

Smith, Adam | Teori om de moraliska känslorna

Teori om de moraliska känslorna, Adam Smiths första bok, publicerades 1759. Smith var vid denna tid en ung professor vid Glasgows universitet. Boken tilldrog sig stor uppmärksamhet men hamnade efter hand i skuggan av hans andra bok, som etablerade den...
Pris 281,00 kr
Lucretius Carus, Titus | Om tingens natur

Lucretius Carus, Titus | Om tingens natur

Ny genomgången utgåva av Ingvar Björkesons översättning av Lucretius Om tingens natur. Nu med latinsk parallelltext och ett nyskrivet förord av professor Anders Cullhed.<BR><BR><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 276,00 kr
Kant, Immanuel | Kritik av omdömeskraften

Kant, Immanuel | Kritik av omdömeskraften

Kant fullbordar här det projekt han påbörjat ett decennium tidigare. Denna tredje kritik knyter ihop de två första på så sätt att den behandlar alla slags omdömen, alltså inte enbart kunskapsomdömen eller moraliska omdömen. Därigenom kan omdömeskraften...
Pris 223,00 kr
Aristoteles, | Fysik

Aristoteles, | Fysik

Aristoteles Fysik var under många århundraden utgångspunkten för allt naturvetenskapligt tänkande i västerlandet, och många av hans analyser och diskussioner av grundläggande begrepp är fortfarande fascinerande och intressanta. Här finns till exempel...
Pris 276,00 kr
Kant, Immanuel | Kritik av det rena förnuftet

Kant, Immanuel | Kritik av det rena förnuftet

Kritik av det rena förnuftet är Kants mest betydande arbete. Det utgör grunden i Kants kritiska projekt och är kanske det mest inflytelserika filosofiska verket i modern tid. Endast en mindre del av verket har tidigare varit översatt till svenska. Den...
Pris 286,00 kr