Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Moderna klassiker

Moderna klassiker

Aktiva filter

Beauvoir, Simone de | Brigitte Bardot & Lolitasyndromet

Beauvoir, Simone de | Brigitte Bardot & Lolitasyndromet

Brigitte Bardot och Lolitasyndromet. Essäer består av en samling essäer Simone de Beauvoir skrev mellan 1944 och 1959, som inte tidigare varit tillgängliga på svenska. I dem utforskar hon bland annat Brigitte Bardot som ett provokativt löfte om...
Pris 211,00 kr
Bataille

Bataille, Georges | Motattack

1935 grundade filosofen Georges Bataille och surrealistledaren André Breton den revolutionära antifascistiska organisationen Motattack. I organisationen ingick några av den franska avantgardemiljöns tongivande konstnärer och intellektuella, däribland...
Pris 180,00 kr
Arendt

Arendt, Hannah | Om revolutionen

I Om revolutionen analyserar filosofen Hannah Arendt ett fenomen som präglat den moderna tidens historia. Hon följer revolutionsidén från den amerikanska och den franska revolutionen via den ryska till Ungernupproret i sin egen samtid och utvecklar...
Pris 276,00 kr
Weil

Weil, Simone | Att slå rot

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Weil+Simone>Weil, Simone</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Artos+&+Norma+Bok>Artos & Norma Bokförlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 219,00 kr
Agamben

Agamben, Giorgio | Smak

Endast för att sanning och skönhet är ursprungligt åtskilda, endast för att tänkandet inte helt och hållet kan besitta sitt eget föremål, måste det bli till kärlek till vetandet, det vill säga filosofin.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 201,00 kr
Popper

Popper, Karl | Det öppna universum

Är tillvaron förutbestämd, determinerad?Frågan har gäckat människan sedan filosofinsfödelse. Åtskilliga av de stora tänkarna harvarit determinister. Men i den här bokenfrilägger Karl Popper svagheterna i derasargument. Men han visar också varför...
Pris 345,00 kr
Camus, Albert | Myten om Sisyfos

Camus, Albert | Myten om Sisyfos

NOBELPRISET I LITTERATUR 1957: ”för hans betydelsefulla författarskap, som med skarpsynt allvar belyser mänskliga samvetsproblem i vår tid”. Är livet värt att leva? Detta är enligt Albert Camus filosofins grundläggande fråga. Allt annat är tidsfördriv....
Pris 107,00 kr
Deleuze

Deleuze, Gilles | Kants kritiska filosofi

Min bok om Kant, den är något annorlunda. Jag tycker mycket om den. Jag skrev den som en bok om en fiende. I den försökte jag visa hur han fungerar och hur hans maskineri är uppbyggt. (Gilles Deleuze)Kant är till skillnad från Spinoza, ­Nietzsche och...
Pris 175,00 kr
Agamben

Agamben, Giorgio | Vad är ett dispositiv?

Det vore sannolikt inte felaktigt att definiera den extrema fas av kapitalismens utveckling som vi i dag lever i som en gigantisk ackumulation och ökning av dispositiv. Förvisso har det funnits dispositiv ända sedan homo sapiens dök upp, men man skulle...
Pris 178,00 kr
Arendt, Hannah | Människans villkor

Arendt, Hannah | Människans villkor

Hannah Arendts bok Människans villkor eller Vita Activa föreligger nu på svenska. Den är ett av vår tids största politisk-filosofiska arbeten. Inte bara på grund av den enorma lärdom som boken innehåller både i själva texten och i de många fotnoterna....
Pris 281,00 kr
Foucault

Foucault, Michel | Subjektivitet och sanning

”Arbetshypotesen är den här: det är riktigt att sexualiteten som erfarenhet inte är oberoende av koderna och förbudssystemen, men man måste också komma ihåg att dessa koder är förvånansvärt stabila, kontinuerliga och trögrörliga. Dessutom måste man...
Pris 270,00 kr
Foucault

Foucault, Michel | Att styra de levande

Att styra de levande (1979-1980) innebär en vändpunkt i Foucaults föreläsningar vid Collège de France. Den historia om ”sanningsregimerna” som varit ett genomgående tema förändras nu genom att han ger den en ny inriktning. Undersökningarna som...
Pris 270,00 kr
Agamben

Agamben, Giorgio | Undantagstillståndet

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Agamben+Giorgio>Agamben, Giorgio</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+Faethon>Bokförlaget Faethon</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 111,00 kr
Sartre

Sartre, Jean-Paul | Egots transcendens

NOBELPRISET I LITTERATUR 1964: ”för hans idérika författarskap, som genom sin frihetsanda och sanningssträvan har utövat ett vidsträckt inflytande i vår samtid”. Ett möte mellan de båda vännerna Raymond Aron och Jean-Paul Sartre på ett kafé i Paris...
Pris 163,00 kr
Agamben

Agamben, Giorgio | Vad är det samtida?

Samtidigheten skriver in sig i nuet genom att beteckna det som arkaiskt, och bara den som i det mest moderna och senaste förnimmer det arkaiskas indicier och signaturer kan vara samtida med det.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 196,00 kr
Wittgenstein

Wittgenstein, Ludwig | Filosofiska undersökningar

Filosofiska undersökningar publicerades två år efter Wittgensteins död och är det viktigaste arbetet från hans sena period. Boken har haft ett enormt inflytande och påverkat utvecklingen inom nästan alla filosofins områden. Här lägger han fram sina nya...
Pris 223,00 kr
Wittgenstein

Wittgenstein, Ludwig | Särskilda anmärkningar

Ludwig Josef Johann Wittgenstein, född 26 april 1889 i Wien i dåvarande Österrike-Ungern, död 29 april 1951 i Cambridge i Storbritannien, var en österrikisk-brittisk filosof och professor vid Universitetet i Cambridge 1939-1947 (han efterträddes av...
Pris 143,00 kr
Wittgenstein

Wittgenstein, Ludwig | Zettel

Ludwig Josef Johann Wittgenstein, född 26 april 1889 i Wien i dåvarande Österrike-Ungern, död 29 april 1951 i Cambridge i Storbritannien, var en österrikisk-brittisk filosof och professor vid Universitetet i Cambridge 1939-1947 (han efterträddes av...
Pris 154,00 kr