Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Militaria

Militaria

Aktiva filter

Högberg

Högberg, Leif | Taggtrådskust

Boken om den skånska befästningslinjen – Skånelinjen, eller Per-Albinlinjen som den kallas ibland.<br>En unik bok som skildrar alla faserna i linjens tillkomst och användning, men också vad som hände efteråt. Här kan du läsa om den historiska...
Pris 436,00 kr
Albrigtsen

Albrigtsen, Roger | Operation Sepals

Operation Sepals de hemliga norska underrättelsebaserna i det neutrala Sverige under andra världskrigets slutskede. De byggdes för agenter, kurirer, flyktingar, vapen och utrustning. Denna operation hölls hemlig för den svenska regeringen under hela...
Pris 212,00 kr
Tzu, Sun | The art of war

Tzu, Sun | The art of war

Den klassiska skriften om krigskonst snyggt illustrerad. The art of war är en av vår historias mest betydande studier i krigföring och militär strategi. Den skrevs på 500-talet f.kr av generalen Sun Zi (I vissa texter kallas han Sun Tzu) och otaliga...
Pris 57,00 kr
Wawrzeniuk, Piotr | Med...

Wawrzeniuk, Piotr | Med polska ögon

Vid första världskrigets slut uppstod en rad nya stater i Östersjöområdet den geografiskt största av dem var det nygamla Polen. Landet ställdes genast inför uppgiften att finna fotfäste och säkerhet i en föränderlig och oberäknelig omvärld. Att...
Pris 223,00 kr
Sveriges försvarspolitik

Sveriges försvarspolitik

Under de senaste åren har det säkerhetspolitiska läget i omvärlden kraftigt försämrats. Det har lett till att regering och riksdag har beslutet om en omorientering av försvars- och säkerhetspolitiken. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för alla...
Pris 196,00 kr
Britz, Malena | Norden mellan stormakter och fredsförbund

Britz, Malena | Norden mellan stormakter och fredsförbund

På senare år har konkreta initiativ tagits för att fördjupa samarbetet kring försvars- och säkerhetspolitik mellan de nordiska länderna. Detta har skett genom att kalla kriget tog slut och genom östblockets upplösning.Stoltenbergrapporten från våren...
Pris 280,00 kr
Victor Tillberg

Victor Tillberg, red. Lotta | Uppdrag Militär

Svenska militärer – vad gör de egentligen? Få utomstående har insyn i militär verksamhet. Det är ett förhållande denna bok syftat till att ändra på. I de tre föregående Uppdragsböckerna har militärer med egna ord beskrivit vad de gör, när de gör de som...
Pris 311,00 kr
Uppdrag Veteran

Uppdrag Veteran

”Jag har gjort skillnad, jag har fått ny insikt, jag vill lära mig mer.”<br>Den här boken innehåller veteraners egna berättelser om livet efter insats. Sedan 1953 har 66 385 svenskar tjänstgjort i olika militära uppdrag utomlands. Vad händer när de...
Pris 311,00 kr
Uniformen berättar

Uniformen berättar

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sveriges+släktforskarförbund>Sveriges släktforskarförbund</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Militärväsen>Militärväsen</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 239385202...
Pris 382,00 kr
Sundholm

Sundholm, Ulf | Kampen om tungt vatten

Under andra världskriget var efterfrågan av D2O (Tungt vatten) stort från flertalet länder som forskade med atomklyvning.<br>Norge var ockuperat av tyskarna och de tog över den norska utvinningen av D2O i Rjukan.<br>Sverige hade Fysiker Lise Meitnér...
Pris 276,00 kr
Agrell

Agrell, Wilhelm | Fredens illusioner

Efter det kalla krigets slut genomgick det svenska försvaret en snabb modernisering. Men hotbilden var borta. I hägn av ett Ryssland i politiskt och ekonomiskt kaos skulle Sverige kunna ta ”operativ time-out”, avveckla det befintliga försvaret och...
Pris 260,00 kr
Hersh, Seymour M. | Trumps röda linje

Hersh, Seymour M. | Trumps röda linje

Tidigt på morgonen den 6 april 2017 beordrade USA:s<br>president Donald Trump ett angrepp med 59 Toma­hawk­robotar mot Shayrat-flygbasen i Syrien. Skälet var att vedergälla den nervgasattack som syriskt stridsflyg, enligt Trump, utfört två dagar...
Pris 64,00 kr
Jacobsson

Jacobsson, Göran | De som aldrig kom hem

Syftet med denna bok är att för första gången genomföra en djupare undersökning och analys av de haverier med dödlig utgång som skedde mellan 1946 och 1989. Det är också ett försök att för allmänheten på ett begripligt sätt klarlägga vad som egentligen...
Pris 408,00 kr
Stål

Stål, Axel | Kampen om Mosul

En unik inblick i återtagandet av Mosul från terrorsekten IS en osminkad och detaljrik berättelse om hur ett specialförband opererar i strid, våldsam död, kamratskap i främsta linjen och krigets oskyldiga offer. Svenske elitsoldaten Axel Stål är...
Pris 106,00 kr
Gyllenhaal, Lars | Elitförband i Norden

Gyllenhaal, Lars | Elitförband i Norden

Lär känna de mest krävande förbanden i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Elitförband i Norden har sedan länge varit slutsåld och utkommer nu i en reviderad och uppdaterad nyutgåva. Tonvikten ligger på Sveriges militära elitstyrkor. Boken innehåller...
Pris 265,00 kr
Tzu, Sun | Krigets konst

Tzu, Sun | Krigets konst

Tidlös asiatisk klassiker i nyreviderad översättningFör 2500 år sedan skrev den kinesiske generalen Sun Tzu vad som kom att bli en av de mest inflytelserika krigsstrategiska texterna någonsin. Krigets konst föregrep vad Platon skulle formulera i Staten...
Pris 206,00 kr
Möta, hejda, slå

Möta, hejda, slå

Det svenska invasionsförsvaret under kalla kriget byggde på en idé: att möta, hejda och till sist slå en fiende som angripit Sverige. Hur det egentligen skulle gå till var naturligtvis komplicerat.I denna bok skriver 25 författare, flertalet på höga...
Pris 329,00 kr