Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Juridik

Juridik

Det finns 618 produkter.

Visar 1-24 av 618 objekt

Aktiva filter

Christensson

Christensson, Malin | Ersättning vid personskada 2022

Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i...
Pris 2 396,00 kr
Fahlbeck

Fahlbeck, Reinhold | Religion och lag i Sverige

I denna skrift analyseras religionens ställning i det nutida Sverige i relation till både svensk rätt och Europarätten. Sverige har karaktäriserats som ett av världens mest sekulariserade länder samtidigt som landet fått ett inflöde av starkt religiösa...
Pris 179,00 kr
Bärgman

Bärgman, Ove | Förundersökning i brottmål

Då planerna med att uppdatera boken om förundersökning kom på tal, förklarade den ursprunglige författaren Stig Danielsson att han, på grund av sin höga ålder och sviktande hälsa, inte ansåg sig orka med detta. Arbetet med att färdigställa upplagan...
Pris 398,00 kr
Festskrift till Jan Darpö

Festskrift till Jan Darpö

Den här festskriften är tillägnad Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet. Författarna bakom boken vill uppmärksamma Darpös stora betydelse för såväl miljörätten som den rättsvetenskapliga forskningen i stort. Vid tiden för...
Pris 493,00 kr
Festskrift till Robert Påhlsson

Festskrift till Robert Påhlsson

Robert Påhlsson planerar att gå i pension under våren 2022 och därför har hans vänner och kollegor valt att hylla honom med en festskrift. Robert är en skicklig akademiker som lämnat betydande bidrag på det skatterättsliga området, men han är också en...
Pris 684,00 kr
Rogland

Rogland, Ulrika | Särskild företrädare

Som advokat och jurist kan man inta en mängd olika roller. Den allra svåraste är den som särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, istället för vårdnadshavaren, tillvarata barnets bästa under förundersökning och rättegång.<br>När man får...
Pris 170,00 kr
Processrättsliga studier tillägnade Bengt Lindell

Processrättsliga studier tillägnade Bengt Lindell

Bengt Lindell kan hösten 2021 se tillbaka på en period av över trettio år som professor i processrätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Sedan några år är han samtidigt verksam i samma kapacitet vid Karlstads universitet. När Bengt nu närmar sig...
Pris 509,00 kr
Westerlund

Westerlund, Gösta | Straffprocessuella tvångsmedel

Rättegångsbalken innehåller ett flertal olika straffprocessuella tvångsmedel som används i brottsutredande syfte och för att man ska kunna få till stånd en rättegång vid misstanke om brott. Mest känt är troligen polisens rätt att gripa en person vilket...
Pris 376,00 kr
Granér

Granér, Rolf | Etiska perspektiv på polisarbete

Polisarbete är komplicerat. Därför uppstår återkommande etiska dilemman. Det händer att fel och misstag begås, något som ibland får allvarliga konsekvenser för de inblandade. Genom att identifiera och analysera dessa konsekvenser skapas förutsättningar...
Pris 376,00 kr
Sveriges Lag 2022 - (bok + digital produkt)

Sveriges Lag 2022 - (bok + digital produkt)

Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Sveriges Lag innehåller ca 880...
Pris 1 320,00 kr
Barrister

Barrister, The Secret | Fake Law

THE TOP TEN SUNDAY TIMES BESTSELLERCould the courts really order the death of your innocent baby? Was there an illegal immigrant who couldn't be deported because he had a pet cat? Are unelected judges truly enemies of the people? Most of us think...
Pris 151,00 kr
Law and sustainable development : Swedish perspectives

Law and sustainable development : Swedish perspectives

This anthology offers a comprehensive understanding of certain issues in relation to law and sustainable development. It addresses some of the most important challenges and answers how the law can be deployed to achieve sustainable development goals....
Pris 376,00 kr
Ohrling

Ohrling, Ulf | Affärsjurist – En bok om yrket

Det här en bok som, nu i den andra reviderade upplagan, riktar sig till jurister som är i slutet av juristutbildningen eller början av en yrkeskarriär, men även till äldre jurister som på ett enkelt och snabbt sätt vill bredda sin erfarenhetsbas eller...
Pris 239,00 kr
Fredric J. Friedberg

Fredric J. Friedberg, | Turning Eighteen And The Law

From the author of Surviving Your Deposition, a new handbook that explains the rights and responsibilities of an eighteen-year old. Ideal for teens, parents, and educators. Systematically reviews the new legal environment these teenagers face in the...
Pris 225,00 kr
Barnkonventionen och skolan

Barnkonventionen och skolan

Institutet för utbildningsrätt – IfU – ger ut en antologi om barnkonventionen och skolan. Barnkonventionen har varit ett för staten bindande rättsligt dokument sedan år 1990. I syfte att förstärka barnens rätt antogs konventionen som svensk lag år...
Pris 355,00 kr
Fredric J. Friedberg

Fredric J. Friedberg, | Surviving Your Deposition

Next to a tax audit, one of the most daunting events in life has to be a legal deposition. The nervousness you felt when you learned you were to be called to testify, turns to absolute panic when you walk into a room full of lawyers, court...
Pris 225,00 kr
Gustafsson

Gustafsson, Håkan | Dissens

Liksom en gam cirklar runt ett kadaver, så kretsar denna bok runt ett antal rättsliga föreställningar och begrepp som genom åren kommit att uppta, och alltmer begränsa, rättsvetenskapens synfält. Här presenteras emellertid ingen metod, inte heller...
Pris 323,00 kr