Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Ekonomi & management

Ekonomi & management

Det finns 1589 produkter.

Visar 1-24 av 1589 objekt

Aktiva filter

Reinert

Reinert, Erik S. | Global ekonomi

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Reinert+Erik+S.>Reinert, Erik S.</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Premiss>Premiss</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 196,00 kr
Rapp Ricciardi

Rapp Ricciardi, Max | Projektpsykologi

En växande andel medarbetare på företag och i organisationer arbetar i projekt. Länge har uppmärksamheten enbart riktats mot projektens tekniska, administrativa och organisatoriska aspekter, medan de psykologiska aspekterna har kommit i skymundan....
Pris 353,00 kr
Bostedt

Bostedt, Göran | Naturresurs

Denna bok behandlar de vanligaste mikroekonomiska frågeställningarna inom området naturresurs- och skogsekonomi. Inledningsvis ges ett historiskt perspektiv på ämnets framväxt. Ett särskilt kapitel presenterar vissa matematiska verktyg som underlättar...
Pris 412,00 kr
Larsson

Larsson, Mats | Det svenska näringslivets historia 1864-2014

Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara...
Pris 307,00 kr
Karlson

Karlson, Nils | Lönebildning i verkligheten

Kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft Hur sätts lönerna i olika branscher och företag? Hur styrande är kollektivavtalen? Vilken effekt har centraliseringsgraden, märket och individgarantierna? Används lönesättning...
Pris 347,00 kr
Magnusson

Magnusson, Johan | Affärssystem

Affärssystem som fenomen har alltsedan datoriseringens frammarsch under 1960-talet vuxit mer eller mindre obe-hindrat. Under denna tid har systemen expanderat till att innefatta alltmer funktionalitet, till ett läge där vi idag pratar om...
Pris 393,00 kr
Sandberg

Sandberg, Jörgen | Ledning och förståelse

I organisationer handlar människor alltid utifrån sin förståelse av verksamheten och den specifika situationen. För den chef som vill förändra och utveckla en verksamhet gäller det således att påverka organisationsmedlemmarnas förståelse av...
Pris 374,00 kr
Sandelin

Sandelin, Bo | Det ekonomiska tänkandets historia

En grundläggande bok i ekonomisk doktrinhistoria om olika ekonomiska skolors framväxt. Några uppmärksammade vetenskapsteoretiska idéer om de allmänna betingelserna för en disciplins utveckling presenteras. Kraftigt reviderad och utökad...
Pris 314,00 kr
King

King, Bruce | Gold Calling

GOLD CALLING ? Bli en mästare på telefonförsäljning, uppföljning och mötesBokning är den enda bok du behöver för att kunna bli framgångsrik i ditt säljande per telefon!<BR><BR>Bruce King är tillbaka med uppföljaren till dom internationella...
Pris 339,00 kr
Karlöf

Karlöf, Bengt | Managementhandboken

Den här boken vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer i företag ochandra organisationer. Management är ett centralt och viktigt kompetensområde<BR>för alla ledare. Boken hjälper dig att få ett helhetsgrepp om vad<BR>management är och att...
Pris 366,00 kr