Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Religion & esoterika

Religion & esoterika

Det finns 3202 produkter.

Visar 1-24 av 3202 objekt

Aktiva filter

Bonhoeffer, Dietrich | Bethelbekännelsen 1933
 • Ny

Bonhoeffer, Dietrich | Bethelbekännelsen 1933

Under den tyska kyrkokampen samlades en grupp teologer, bl.a. Dietrich Bonhoeffer och Hermann Sasse, för att skriva en ny bekännelse. Denna skulle användas i motståndet mot nationalsocialismen och ta upp aktuella frågor. Förutom den kristna teologins...
Pris 234,00 kr
Bengtsson, Maria | Diakonen i liturgin
 • Ny

Bengtsson, Maria | Diakonen i liturgin

Diakonens ämbete utgår från altaret och visar på växelrörelsen som finns mellan altaret och det omgivande samhället. Kyrkofädernas skrifter och nyare exegetisk forskning kring diakonatet visar diakonens mångfacetterade tjänande i fornkyrkan och hur...
Pris 196,00 kr
Ideström, Jonas | Ikoniska...
 • Ny

Ideström, Jonas | Ikoniska kartor

Hur kan vi undvika att teologi blir något abstrakt? Något som bedrivs i ett isolerat rum utan förankring i den lokala församlingens liv och verksamhet? Jonas Ideström utforskar i den här boken en förståelse av vad teologi kan vara: nämligen något som...
Pris 324,00 kr
Clément, Olivier | Källor
 • Ny

Clément, Olivier | Källor

Detta är en betydande bok, ja, kanske den viktigaste vi givit ut. Den kände ortodoxe teologen Olivier Clément har här sammanställt och kommenterat ett stort antal texter från efterapostolisk tid till omkring år 600, alltså den tid vi brukar kalla...
Pris 252,00 kr
Tengberg, Siluana | Änglarna
 • Ny

Tengberg, Siluana | Änglarna

i den här boken får vi en utförlig beskrivning av änglarna utifrån Bibelns vittnesbörd och kyrkans tro, och genom berättelser om människors erfarenheter av änglar. Att förneka änglarna är som att riva ut vartannat blad ur Bibeln och kalla vittnena som...
Pris 217,00 kr
Beverhjelm, Fredrik | Guide...
 • Ny

Beverhjelm, Fredrik | Guide till konfirmandbibeln 3.0

Guide till konfirmandbibeln 3.0 är en ledarbok för dig som arbetar med konfirmander och är en uppdaterad version och anpassad till Konfirmandbibeln 3.0Här finns input hur du som ledare kan arbeta med »loggboken«, de 48 första sidorna i...
Pris 329,00 kr
Sjödin, Tomas | Den...
 • Ny

Sjödin, Tomas | Den enklaste glädjen

Den enklaste glädje är en resa in i den förunderliga värld som vi kallar vardagen. Tomas Sjödin botaniserar bland det till synes välkända och återupptäcker ord som förnöjsamhet, förundran och förtröstan. Bland svalor och daggmaskar, barn och änglar,...
Pris 104,00 kr
Den svenska kyrkohandboken
 • Ny

Den svenska kyrkohandboken

Innehåller utdrag ur 1986 års handbok på engelska, franska, tyska och spanska utifrån de fyra gudstjänstordningarna: Högmässa, Dop, Vigsel, Begravning.<BR><BR>Lätt reviderad efter Bibel 2000 enl. Kyrkomötesbeslut 2009. Beslut från Kyrkomötet 2017 att...
Pris 310,00 kr
Widlund, Johannes | God jord
 • Ny

Widlund, Johannes | God jord

Tänk om det finns ett bättre sätt att leva? Dagligen kan vi läsa om klimatförändringar, utdöende arter och andra miljöproblem som hotar hela planetens balans. Det talas om ny teknik och smarta reformer som lösningen, men kanske missar vi det mest...
Pris 228,00 kr
Kyrkohandbok för Svenska...
 • Ny

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på romska

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på romskaDel 1 i urval. Kyrkohandbok del 1 innehåller ordningen för gudstjänstfirande i Svenska kyrkan på romska samt ordningar för de kyrkliga handlingarna.Antagen för Svenska kyrkan av 2020 års kyrkomöte.Inbunden, rött...
Pris 756,00 kr
Hedin, Sten-Gunnar | Gud är Kärlek
 • Ny

Hedin, Sten-Gunnar | Gud är Kärlek

I denna samlingsvolym skriver en pingstvän och en katolik på ett enkelt och okomplicerat sätt att de tillsammans bekänner tron på den treenige Guden. Som kristna tror de på en Gud som inte bara är kärleksfull utan som är kärlek i sig själv. Gud är en...
Pris 249,00 kr
Kretsen kring Rosenius
 • Ny

Kretsen kring Rosenius

Antologin Kretsen kring Rosenius presenterar några av de personer och nätverk som Carl Olof Rosenius stod i kontakt med. Familjekretsen framstår i breven som mycket viktig för Rosenius, och släktbanden förstärktes av den gemensamma tron i nyläseriets...
Pris 239,00 kr
Sjödin, Tomas | Lita på att det ljusnar
 • Ny

Sjödin, Tomas | Lita på att det ljusnar

Jag har ett måtto för allt jag skriver: Att tala uppriktigt om livet och att alltid försöka tillföra en gnutta hopp. Aldrig det ena utan det andra. Uppriktigheten och hoppet förutsätter varandra och båda är en del av skrivarens ansvar. Att skriva för...
Pris 67,00 kr
Bibeln, konfirmand (mjukband)
 • Ny

Bibeln, konfirmand (mjukband)

Nu i mjukband, med ett slitstarkt omslag.Bibeln, konfirmand är en färgstark konfirmandbibel med en rikt illustrerad konfirmandbok ”Livet i Bibeln i livet”, skriven av Jonas Eek. Konfirmandboken ”Livet i Bibeln i Livet” innehåller texter och...
Pris 316,00 kr
Bailey, Alice A | Kristi återkomst
 • Ny

Bailey, Alice A | Kristi återkomst

Kärnpunkten i denna bok är påståendet att Kristus har beslutat återkomma och att Han nu bara avvaktar det rätta tillfället! Men det är inte den konventionella förkunnelsens Kristus som skall komma.<BR><BR>Författaren beskriver nämligen Kristus inte...
Pris 140,00 kr
Beverhjelm, Fredrik |...
 • Ny

Beverhjelm, Fredrik | Konfirmandbibeln 3.0

Konfirmandbibeln 3.0 är en mötesplats mellan den stora och lilla berättelsen - konfirmanderna får utrymme att göra Bibeln till sin egen och får vägar in i bibelberättelserna. Konfirmandbibeln 3.0 är en slitstark bibel som är framtagen för att...
Pris 297,00 kr
Rosdahl, Rose-Marie | Texter från Anubis
 • Ny

Rosdahl, Rose-Marie | Texter från Anubis

Anubis kommer för att väcka upp gammal kunskap i en ny tid! Den klokhet och visdom som Anubis bär, kan du ta del av här. Vi har en ny möjlighet att lära oss att leva från vårt hjärta på riktigt, få möjlighet att nå all den kunskap som vi bär med oss....
Pris 246,00 kr
Redin, Elin | Hemmakyrka
 • Ny

Redin, Elin | Hemmakyrka

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Redin+Elin>Redin, Elin</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/EFS>EFS</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Religion+&+Esoterika>Religion &...
Pris 153,00 kr
De tidiga upanisaderna
 • Ny

De tidiga upanisaderna

Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod. Deras verk ger oss en fascinerande inblick i...
Pris 249,00 kr
Jonsson, Johnny | KNT 10...
 • Ny

Jonsson, Johnny | KNT 10 Efesierbrevet

Kommentarer till nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.Varje bibelbok behandlas som en helhet men för...
Pris 476,00 kr
Bibel
 • Ny

Bibel

Längst fram i denna bibel finns en dedikationssida, och längst bak läshänvisningar till olika teman i Bibeln. Innehållsförteckningen har gjorts tydligare. Nya testamentet är gråmarkerat för att vara lättare att hitta.Rött hårdband med guldprägling. Två...
Pris 290,00 kr
Widlund, Johannes | God jord
 • Ny

Widlund, Johannes | God jord

Tänk om det finns ett bättre sätt att leva? Dagligen kan vi läsa om klimatförändringar, utdöende arter och andra miljöproblem som hotar hela planetens balans. Det talas om ny teknik och smarta reformer som lösningen, men kanske missar vi det mest...
Pris 228,00 kr
Lönnebo, Martin | Bönens och tröstens trädgård
 • Ny

Lönnebo, Martin | Bönens och tröstens trädgård

Två klassiker - nu i gemensam nyutgåva!   Biskop emeritus Martin Lönnebo använder trädgården som bild och vägleder till bönens och tröstens livgivande gläntor.                           I bokens första del, Bönens trädgård, guidar Martin Lönnebo båda...
Pris 217,00 kr